Logowanie

Monitor Polski Nr 20, poz. 310 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2003 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-23
Data wydania:2003-04-14
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2003-04-23

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 20, poz. 310 z 2003


310

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2003 r. W związku z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2003 r. wyniosło 2252,84 zł. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: w z. T. Janusiewicz


pobierz plik

Monitor Polski Nr 20, poz. 310 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 311 z 20032003-04-23

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 309 z 20032003-04-23

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 308 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru wykazu obywateli popierających wniosek o poddanie określonej sprawy pod referendum ogólnokrajowe

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 307 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów głosowania i protokołu o wyniku referendum

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 306 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu i terminu powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 305 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 304 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów pieczęci obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 303 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 302 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 301 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 300 z 20032003-04-23

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez terytorialne komisje wyborcze i komisarzy wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji 2002-2006 r.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 299 z 20032003-04-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2002 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 298 z 20032003-04-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 297 z 20032003-04-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2002 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 296 z 20032003-04-23

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

zamów dokument

Porady prawne

 • Wynagrodzenia lekarza stażysty

  Czy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24.03.2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 57 poz. 553) reguluje wynagrodzenie lekarza stażysty? Jaka jest podstawa prawna wynagrodzenia (...)

 • Wynagrodzenie według ustawy "kominowej"

  Członkowie zarządu spółki akcyjnej są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę jako dyrektor i z-ca. Otrzymują 2 - składnikowe wynagrodzenie miesięczne : wynagrodzenie (...)

 • Wynagrodzenie nadzorcy w postępowaniu układowym

  W jaki sposób jest liczone wynagrodzenie nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym, ile obecnie wynosi przeciętne wynagrodzenie miesięczne na podstawie którego oblicza (...)

 • Egzekucja środków z rachunków bankowych

  Art. 54. ustawy Prawo bankowe wprowadza limit środków wolnych od zajęcia. Czy orzecznictwo rozstrzygnęło, czy przepis dotyczy rachunków w jednym banku czy wszystkich (...)

 • Wynagrodzenie i koszty syndyka

  Wobec dłużnika wierzyciele mają podjąć decyzję, co do przyjęcia lub odrzucenia układu. Z wycen majątku dłużnika dokonanych w roku 2003 wynika, że wartość nieruchomości (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2008 nr 81 poz. 712

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2008 r.

 • Monitor Polski 2004 nr 4 poz. 71

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski 2004 nr 18 poz. 325

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 12 poz. 249

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski 2009 nr 25 poz. 351

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2009 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.