Logowanie

Monitor Polski Nr 34, poz. 462 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych za strefę działań wojennych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-30
Data wydania:2003-06-10
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2003-06-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 34, poz. 462 z 2003


462

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1) z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych za strefę działań wojennych Na podstawie § 19 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1198, z 2001 r. ———————


1)

Nr 148, poz. 1647, z 2002 r. Nr 239, poz. 2042 oraz z 2003 r. Nr 12, poz.

126) stwierdzam, iż od dnia 9 czerwca 2003 r. rejon działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku znajduje się w strefie działań wojennych. Data ustania tego stanu zostanie podana w odrębnym obwieszczeniu. Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 97, poz. 870).

pobierz plik

Monitor Polski Nr 34, poz. 462 z 2003 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Odwołanie od decyzji powołującej do wojska

  W jaki sposób mogę się odwoływać od decyzji powołującej do służby wojskowej?

 • Ochrona bezpaństwowca w postępowaniu karnym

  Osoba nie posiadająca żadnego obywatelstwa - apatryda (zrzekła się obywatelstwa polskiego i nie otrzymała niemieckiego, stale zamieszkała na terenie Niemiec (od 20 lat), (...)

 • Podstawa wyliczenia emerytury

  Emeryt zawiesza pobieranie emerytury wykonując pracę zarobkową, uzyskuje większe dochody niżby otrzymywał z emerytury. Są pogłoski o zmianie ustawy o zaopatrzeniu (...)

 • Protokolant a skład orzekający

  Posiadam odpisy wyroków sądu I, II instancji w tej samej sprawie. W składach orzekających są wymienieni między innymi protokolanci. Odpis wyroku SN wymienia jedynie (...)

 • Umowa zlecenia a umowa rezultatu

  Czy strony typowej umowy starannego działania mogą się umawiać co do rezultatu działań zleceniobiorcy i uzależniać od tego wynagrodzenie? Czy np. adwokat może się (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 20 poz. 252

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku za strefę działań wojennych

 • Monitor Polski 2002 nr 2 poz. 45

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie sił sojuszniczych w operacji "Enduring Freedom" za strefę działań wojennych.

 • Monitor Polski 2002 nr 16 poz. 272

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie sił sojuszniczych w operacji "Enduring Freedom" za strefę działań wojennych.

 • Monitor Polski 2004 nr 8 poz. 128

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uznania terytorium Islamskiego Państwa Afganistanu za strefę działań wojennych

 • Monitor Polski 2010 nr 7 poz. 66

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku za strefę działań wojennych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.