Logowanie

Monitor Polski Nr 1, poz. 20 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorów jednostek miar

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-10
Data wydania:2003-12-24
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-01-10

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 1, poz. 20 z 2004


20

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZ¢DU MIAR z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar Na podstawie art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63 poz. 636, z późn. zm.1)) ogłasza się wzorce jednostek miar spełniające warunki określone dla państwowych wzorców ———————

1) Zmiany

jednostek miar, stanowiące załącznik do obwieszczenia. Prezes Głównego Urzędu Miar: W. Sanocki


wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652.

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 grudnia 2003 r. (poz. 20)

WZORCE JEDNOSTEK MIAR SPEŁNIAJĄCE WARUNKI OKREÂLONE DLA PA¡STWOWYCH WZORCÓW JEDNOSTEK MIAR Data wydania Miejsce stosowania i przechowywania państwowego wzorca jednostki miary Numer

Lp.

Nazwa wzorca jednostki miary

Podstawowe części składowe i dane identyfikacyjne państwowego wzorca jednostki miary 3

decyzji Prezesa GUM uznającej wzorzec jednostki miary za państwowy wzorzec jednostki miary 5 6 UW 15/2003

1 1

2

4

Państwowy wzorzec jed- Układ pomiarowy skłanostki miary napięcia dający się z wzorca pierelektrycznego stałego wotnego opartego na zjawisku Josephsona ze złączem o napięciu znamionowym 10 V oraz systemu pomiarowego do kontroli charakterystyk i kalibracji Państwowy wzorzec jednostki miary temperatury w zakresie od 13,8033 K do 273,16 K Układ pomiarowy składający się z komórek do realizacji punktów stałych temperatury, kontrolnych czujników termometrów oporowych, precyzyjnego mostka termometrycznego prądu elektrycznego zmiennego, oporników wzorcowych oraz termostatu i kriostatu do uzyskiwania niskich temperatur

Główny Urząd Miar, Za- 2003-09-26 kład Metrologii Elektrycznej, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2

2

Instytut Niskich Tempe- 2003-12-19 ratur i Badań Strukturalnych PAN im. Wł. Trzebiatowskiego, 50-422 Wrocław, ul. Okólna 2

UW 16/2003

pobierz plik

Monitor Polski Nr 1, poz. 20 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 19 z 20042004-01-10

  Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzenia doświadczeń i testów na zwierzętach

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 18 z 20042004-01-10

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 17 z 20042004-01-10

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 16 z 20042004-01-10

  Zarządzenie Nr 138 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Edukacji Ekologicznej

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 15 z 20042004-01-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 listopada 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu w pomocy wiązanej, podpisaną w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 14 z 20042004-01-10

  Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu w pomocy wiązanej, podpisana w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 13 z 20042004-01-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 listopada 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, podpisaną w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 12 z 20042004-01-10

  Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, podpisana w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 11 z 20042004-01-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 10 z 20042004-01-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 9 z 20042004-01-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 8 z 20042004-01-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 7 z 20042004-01-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 6 z 20042004-01-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 5 z 20042004-01-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 4 z 20042004-01-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 3 z 20042004-01-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 2 z 20042004-01-10

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie stwierdzenia umorzenia postępowania wobec generała Czesława Kiszczaka byłego ministra spraw wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 1 z 20042004-01-10

  Postanowienie Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie stwierdzenia umorzenia postępowania wobec generała Wojciecha Jaruzelskiego byłego Prezydenta PRL

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 44 poz. 660

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

 • Monitor Polski 2004 nr 22 poz. 394

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

 • Monitor Polski 2003 nr 35 poz. 492

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-22 poz. 421

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-18 poz. 1486

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów kontroli stosowanych przez pracowników urzędów miar


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.