Logowanie

Monitor Polski Nr 10, poz. 153 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-23
Data wydania:2004-02-10
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-02-23

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 10, poz. 153 z 2004


153

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) podaje się do wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawo———————


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 lutego 2004 r. (poz. 153)

wo określonym zakresie bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

WYKAZ jednostek, którym Minister Edukacji Narodowej i Sportu udzielił w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

1. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ul. Straganiarska 20/23, 80-837 Gdańsk

2. Wydawnictwo ORTHDRUK, ul. Składowa 9, 15-399 Białystok

3. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, 05-080 Izabelin k. Warszawy

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa

5. Unia Pomocy Niepełnosprawnym „Szansa”, ul. Kawęczyńska 16/42a, 03-772 Warszawa — 52 000 zł — 60 000 zł — 150 000 zł — 138 000 zł — 100 000 zł

pobierz plik

Monitor Polski Nr 10, poz. 153 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 167 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 166 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 165 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 164 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 163 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 162 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 161 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2003 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 160 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 159 z 20042004-02-23

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 158 z 20042004-02-23

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 157 z 20042004-02-23

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 156 z 20042004-02-23

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2004 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 155 z 20042004-02-23

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 2004 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o nominację sędziowską

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 154 z 20042004-02-23

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 152 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 151 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 150 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 149 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 148 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 147 z 20042004-02-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2003 r. o nadaniu orderów

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 38 poz. 560

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2002 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

 • Monitor Polski 2004 nr 14 poz. 229

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie wykazu hut, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

 • Monitor Polski 2004 nr 18 poz. 323

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

 • Monitor Polski 2008 nr 76 poz. 683

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 października 2008 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2007 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

 • Monitor Polski 2005 nr 21 poz. 331

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2004 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.