Logowanie

Monitor Polski Nr 12, poz. 195 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-12
Data wydania:2004-02-23
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-03-12

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 12, poz. 195 z 2004


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 12                — 580 —                Poz. 195


195

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz: ———————


1)

1) hut, którym udzielenie pomocy publicznej na restrukturyzację jest dopuszczalne, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) hut, którym udzielenie pomocy publicznej na restrukturyzację jest niedopuszczalne, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia;

3) spółek zależnych, stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

Załączniki do obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2004 r. (poz. 195)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz. 1325 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 102.

Załącznik nr 1

WYKAZ HUT, KTÓRYM UDZIELENIE POMOCY PUBLICZNEJ NA RESTRUKTURYZACJ¢ JEST DOPUSZCZALNE

1. HUTA BANKOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. „Huta L.W.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3. HUTA ŁAB¢DY Spółka Akcyjna

4. „Huta Pokój” Spółka Akcyjna

5. „Polskie Huty Stali” Spółka Akcyjna

6. Technologie Buczek Spółka Akcyjna

Załącznik nr 2

WYKAZ HUT, KTÓRYM UDZIELENIE POMOCY PUBLICZNEJ NA RESTRUKTURYZACJ¢ JEST NIEDOPUSZCZALNE

1. Huta „ANDRZEJ” Spółka Akcyjna w upadłości

2. Huta Baildon Spółka Akcyjna w upadłości

3. Huta „BATORY” Spółka Akcyjna w upadłości

4. Huta „Gliwice” Spółka Akcyjna w upadłości

5. Huta „JEDNOÂå” Spółka Akcyjna w likwidacji

6. Huta „Kościuszko” Spółka Akcyjna

7. Huta „Łaziska” Spółka Akcyjna

8. Huta „Małapanew” Spółka Akcyjna w upadłości

9. Huta Ostrowiec Spółka Akcyjna w upadłości

10. Huta „ZYGMUNT” Spółka Akcyjna w upadłości

Załącznik nr 3

WYKAZ SPÓŁEK ZALE˚NYCH

1. BUCZEK-ELEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

2. Cedler-Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3. „Euroblacha” Spółka Akcyjna

4. „Eurokonstrukcje” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

5. „Flor-El” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

6. „Flor-Media” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7. „Flor-Serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

8. HK Grupa Kapitałowo-Inwestycyjna S.A.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 12, poz. 195 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 199 z 20042004-03-12

  Komunikat Nr 3/2004/DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 198 z 20042004-03-12

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 197 z 20042004-03-12

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 196 z 20042004-03-12

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 194 z 20042004-03-12

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 193 z 20042004-03-12

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych i siedzib tych komisji oraz obszarów, na których okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 192 z 20042004-03-12

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 191 z 20042004-03-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2004 r. o pozbawieniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 190 z 20042004-03-12

  Postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 5 listopada 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 189 z 20042004-03-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 188 z 20042004-03-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 187 z 20042004-03-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 186 z 20042004-03-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 185 z 20042004-03-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 184 z 20042004-03-12

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jana Rokity

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 183 z 20042004-03-12

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej posła Jana Rokity

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 182 z 20040004-03-12

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

zamów dokument

Porady prawne

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Spółka dominująca posiada udziały w innych dwóch spółkach (w każdym przypadku 100% udziałów). Spółka jest też w trakcie rejestracji nowej spółki, w której (...)

 • Księgowośc i sporządzanie bilansu w sp.z o.o.

  Spółka z o.o. "X" posiada większość udziałów w spółce z o.o. "Y", "Z". Spółki Y i Z są podmiotami niezależnymi, nie prowadzą żadnej działalności pomiędzy (...)

 • Uproszczone łączenie spółek

  Czy w przypadku połączenia spółek z o.o., w których udziałowcami są te same dwie osoby fizyczne, wymagane jest ogłoszenie planu połączenia oraz ustanowienie biegłego (...)

 • Najem nieruchomości od gminy

  Gmina miejska zamierza zawrzeć wieloletnią umowę najmu terenu (plaża morska) ze spółką z .o.o. Czy wynajęcie w/w terenu będzie regulowane prawem zamówień publicznych (...)

 • Połączenie spółki matki ze spółką córką

  Czy jest możliwe połączenie spółki z o.o. "matki" ze spółką z o.o. "córką", w której ta pierwsza jest jedynym jej wspólnikiem posiadającym 100% udziałów  w (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.