Logowanie

Monitor Polski Nr 14, poz. 230 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-25
Data wydania:2004-03-11
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-03-25

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 14, poz. 230 z 2004


Strona 1 z 2
230

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, ———————

1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).


poz. 199 i Nr 80, poz.

717) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Minister Zdrowia: L. Sikorski

Monitor Polski Nr 14                — 623 —                Poz. 230


Załącznik do obwieszenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2004 r. (poz. 230)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ZDROWIA

1) Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy;

2) Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

3) Akademia Medyczna im. Piastów Âląskich we Wrocławiu;

4) Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie;

5) Akademia Medyczna w Białymstoku;

6) Akademia Medyczna w Gdańsku;

7) Akademia Medyczna w Warszawie;

8) Bank Tkanek Oka w Warszawie;

9) Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie;

10) Biuro Praw Pacjenta w Warszawie;

11) Biuro Rozliczeń Międzynarodowych w Warszawie;

12) Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Zduńskiej Woli;

13) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi;

14) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie;

15) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi;

16) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie;

17) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;

18) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie;

19) Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;

20) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie;

21) Centrum Systemów Informacyjnych Zdrowia w Warszawie; Ochrony

27) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie;

28) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;

29) Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie;

30) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie;

31) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi;

32) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Ârodowiskowego w Sosnowcu;

33) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie;

34) Instytut „Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;

35) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;

36) Instytut Reumatologii im. prof. dr. hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;

37) Instytut ˚ywności i ˚ywienia im. prof. dr. med. Aleksandra Szczygła w Warszawie;

38) Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie;

39) Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie;

40) Krajowe Centrum do Spraw AIDS w Warszawie;

41) Lecznica Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie;

42) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego;

43) Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku;

44) Ośrodek Readaptacyjny dla Osób Wymagających Okresowej Pomocy ze Względów Społecznych i Medycznych w Konstancinie-Jeziornie;

45) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie;

46) Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytut Naukowo-Badawczy;

47) Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie;

48) Profilaktyczny Dom Zdrowia Ministerstwa Zdrowia w Juracie;

49) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku;

50) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy;

22) Dom Lekarza Seniora im. dr. Kazimierza Fritza w Warszawie;

23) Dom Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie;

24) Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie;

25) Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi;

26) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie;

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 14, poz. 230 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 229 z 20042004-03-25

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie wykazu hut, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 228 z 20042004-03-25

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wstępnych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 227 z 20042004-03-25

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wstępnych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 226 z 20042004-03-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r.w sprawie wzorów pieczęci okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 225 z 20042004-03-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 224 z 20042004-03-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie zasad drukowania i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 223 z 20042004-03-25

  Zarządzenie Nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 24 poz. 405

  Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Nauki.

 • Monitor Polski 2002 nr 28 poz. 459

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.

 • Monitor Polski 2013 poz. 958

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 567

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2002 nr 26 poz. 437

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.