Logowanie

Monitor Polski Nr 2, poz. 48 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-15
Data wydania:2003-12-30
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-01-15

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 2, poz. 48 z 2004


48

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego Na podstawie art. 146 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) ogłaszam, co następuje: ———————

1)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).


2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.

W dniu 19 grudnia 2003 r. kontyngent taryfowy numer 093890 ustanowiony rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów z zagranicy (Dz. U. Nr 68, poz. 635 i Nr 159, poz. 1541) został rozdysponowany w 75 % wielkości ustanowionej.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: w z. J. Banach

pobierz plik

Monitor Polski Nr 2, poz. 48 z 2004 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Odpłatność za zakład opiekuńczo-leczniczy

  Pacjentka, z którą ze względu na stan zdrowia nie ma żadnego kontaktu przebywa w zakładzie opiekuńczo leczniczym, za który ponosi częściową odpłatność (potrącaną (...)

 • Odpowiedzialność funkcjonariusza Straży Granicznej

  Ujawniłem, iż w postępowaniu przygotowawczym nadzorowanym przez prokuraturę funkcjonariusz straży granicznej, który dokonywał bezpośrednio przesłuchań świadków, (...)

 • Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

  Chcielibyśmy zorganizować zbiórkę pieniędzy dla chorego chłopczyka z naszego sąsiedztwa. Jego rodzicie nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów leczenia. Jak przeprowadzić (...)

 • Uchwała z błędami pisarskimi

  W dużej wspólnocie mieszkaniowej została podjęta przez właścicieli uchwała w sprawie rozdysponowania nadwyżki finansowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną. W (...)

 • Nadpłata w VAT

  W dwóch niezależnych firmach, podlegających pod inne urzędy skarbowe wystąpiła konieczność dokonania korekt deklaracji VAT-7 powodujących zmniejszenie zobowiązania (...)

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2006-11-23 nr 324 poz. 1

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1723/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 379/2004 w zakresie zwiększenia kontyngentów (...)

 • Legislacja UE z 2007-06-29 nr 169 poz. 55

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-06 poz. 217

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.

 • Legislacja UE z 2007-12-22 nr 340 poz. 95

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią na podstawie (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-31 poz. 810

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.