Logowanie

Monitor Polski Nr 22, poz. 393 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-24
Data wydania:2004-05-13
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-05-24

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 22, poz. 393 z 2004


393

OBWIESZCZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Ârodowiska Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) ustala się wykaz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Ârodowiska, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Ârodowiska: J. Swatoń


Załącznik do obwieszczenia Ministra Ârodowiska z dnia 13 maja 2004 r. (poz. 393)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ÂRODOWISKA A. Jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie;

2) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach;

3) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

4) Instytut Ochrony Ârodowiska w Warszawie;

5) Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. B. Parki Narodowe:

1) Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi;

2) Białowieski Park Narodowy z siedzibą w Białowieży;

3) Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu Twierdzy;

4) Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych;

Monitor Polski Nr 22                — 898 —                Poz. 393


5) Drawieński Park Narodowy z siedzibą w Drawnie;

6) Gorczański Park Narodowy z siedzibą w Porębie Wielkiej;

7) Kampinoski Park Narodowy z siedzibą w Izabelinie;

8) Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze;

9) Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej;

10) Narwiański Park Narodowy z siedzibą w Kurowie;

11) Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie;

12) Park Narodowy „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach;

13) Park Narodowy Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju;

14) Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie;

15) Pieniński Park Narodowy z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem;

16) Poleski Park Narodowy z siedzibą w Urszulinie;

17) Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu;

18) Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie;

19) Âwiętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie;

20) Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem;

21) Wielkopolski Park Narodowy z siedzibą w Jeziorach;

22) Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywym;

23) Woliński Park Narodowy z siedzibą w Międzyzdrojach. C. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej:

1) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku;

2) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach;

3) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie;

4) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

5) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie;

6) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie;

7) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. D. Pozostałe jednostki organizacyjne:

1) Biuro Gospodarki Wodnej w Warszawie;

2) Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie;

3) Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem;

4) Centrum Informacji o Ârodowisku w Warszawie;

5) Krajowy Zarząd Parków Narodowych w Warszawie w likwidacji;

6) Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

7) Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” w Warszawie.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 22, poz. 393 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 396 z 20042004-05-24

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie terminu przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 395 z 20042004-05-24

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 394 z 20042004-05-24

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 392 z 20042004-05-24

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 par. 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 391 z 20042004-05-24

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 390 z 20042004-05-24

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m.st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 389 z 20042004-05-24

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania przez nie zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 388 z 20042004-05-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. nr 113-20-04 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 387 z 20042004-05-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2004 r. nr 111-17-04 o mianowaniu na stopień generała

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 386 z 20042004-05-24

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 385 z 20042004-05-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Wacława Martyniuka

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 384 z 20042004-05-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tomasza Nałęcza

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 24 poz. 405

  Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Nauki.

 • Monitor Polski 2002 nr 28 poz. 459

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.

 • Monitor Polski 2013 poz. 893

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

 • Monitor Polski 2013 poz. 958

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 567

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.