Logowanie

Monitor Polski Nr 24, poz. 410 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej poseł Renaty Beger

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-07
Data wydania:2004-05-27
Data wejscia w życie:2004-06-08
Data obowiązywania:2004-06-07

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 24, poz. 410 z 2004


410

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej poseł Renaty Beger §

1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisu art. 105 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6a ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1202), wyraża zgodę na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej poseł Renaty Beger za czyn określony we wniosku z dnia 3 lutego 2004 r. przedłożonym przez adwokata Piotra Jakubicza — pełnomocnika Zbigniewa Komorowskiego oraz Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” Spółka Akcyjna w Bydgoszczy. §


2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Marszałek Sejmu: J. Oleksy

pobierz plik

Monitor Polski Nr 24, poz. 410 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 428 z 20042004-06-07

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 427 z 20042004-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2004 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego oraz prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 426 z 20042004-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2004 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 425 z 20042004-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 424 z 20042004-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 423 z 20042004-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 422 z 20042004-06-07

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 421 z 20042004-06-07

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2004 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 420 z 20042004-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 28 marca 2004 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie dolnośląskim, w okręgu wyborczym nr 3

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 419 z 20042004-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 12 października 2003 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 23

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 418 z 20042004-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy stosowanych w referendum lokalnym protokołów: wyników głosowania w obwodzie, zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu oraz wyniku referendum

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 417 z 20042004-06-07

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej w 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 416 z 20042004-06-07

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 415 z 20042004-06-07

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 414 z 20042004-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2003 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 413 z 20042004-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 412 z 20042004-06-07

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania zarzutu nieprawidłowości w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa nad przedstawicielami Skarbu Państwa w spółce PKN Orlen S.A. oraz zarzutu wykorzystania służb specjalnych (d. UOP) do nielegalnych nacisków na organa wymiaru sprawiedliwości w celu uzyskania postanowień służących do wywierania presji na członków Zarządu PKN Orlen S.A.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 411 z 20042004-06-07

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie dotyczącym prowadzonych w latach 2001-2003 postępowań koncesyjnych w sprawach rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 12 poz. 183

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej posła Jana Rokity

 • Monitor Polski 2004 nr 15 poz. 231

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej posła Andrzeja Leppera

 • Monitor Polski 2012 poz. 674

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Piotra Chmielowskiego

 • Monitor Polski 2011 nr 18 poz. 184

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Lidii Staroń

 • Monitor Polski 2011 nr 14 poz. 147

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Sławomira Kopycińskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.