Logowanie

Monitor Polski Nr 28, poz. 479 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-30
Data wydania:2004-06-07
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-06-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 28, poz. 479 z 2004


Strona 1 z 2
479

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1) z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali ———————

1)

(Dz. U. Nr 111, poz. 1196, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz:

Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 106, poz. 1120).


2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz. 1325 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 102 i Nr 120, poz. 1252.

Monitor Polski Nr 28                — 1472 —                Poz. 479


1) hut, którym udzielenie pomocy publicznej na restrukturyzację jest dopuszczalne, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) hut, którym udzielenie pomocy publicznej na restrukturyzację jest niedopuszczalne, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia;

3) spółek zależnych, stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

Załączniki do obwieszczenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 czerwca 2004 r. (poz. 479)

Załącznik nr 1

WYKAZ HUT, KTÓRYM UDZIELENIE POMOCY PUBLICZNEJ NA RESTRUKTURYZACJ¢ JEST DOPUSZCZALNE

1. HUTA BANKOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. „Huta L. W.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3. HUTA ŁAB¢DY Spółka Akcyjna

4. „Huta Pokój” Spółka Akcyjna

5. „Ispat Polska Stal” Spółka Akcyjna

6. Technologie Buczek Spółka Akcyjna

Załącznik nr 2

WYKAZ HUT, KTÓRYM UDZIELENIE POMOCY PUBLICZNEJ NA RESTRUKTURYZACJ¢ JEST NIEDOPUSZCZALNE

1. Huta „ANDRZEJ” Spółka Akcyjna w upadłości

2. Huta Baildon Spółka Akcyjna w upadłości

3. Huta „BATORY” Spółka Akcyjna w upadłości

4. Huta „Gliwice” Spółka Akcyjna w upadłości

5. Huta „Jedność” Spółka Akcyjna w likwidacji

6. Huta „Kościuszko” Spółka Akcyjna

7. Huta „Łaziska” Spółka Akcyjna

8. Huta „Małapanew” Spółka Akcyjna w upadłości

9. Huta Ostrowiec Spółka Akcyjna w upadłości

10. Huta „ZYGMUNT” Spółka Akcyjna w upadłości

Załącznik nr 3

WYKAZ SPÓŁEK ZALE˚NYCH

1. BUCZEK-ELEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

2. Cedler — Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3. „Euroblacha” Spółka Akcyjna

4. „Eurokonstrukcje” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

5. „Flor-El” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

6. „Flor-Media” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 28, poz. 479 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 483 z 20042004-06-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych kwot przychodu, granicznych kwot przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu w okresie od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 482 z 20042004-06-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w Sadzie Apelacyjnym w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 481 z 20042004-06-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 480 z 20042004-06-30

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 478 z 20042004-06-30

  Zarządzenie Nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 477 z 20042004-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 476 z 20042004-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 475 z 20042004-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 474 z 20042004-06-30

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Mieczysława Janowskiego

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 473 z 20042004-06-30

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Adama Gierka

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 472 z 20042004-06-30

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Grażyny Staniszewskiej

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 471 z 20042004-06-30

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Genowefy Grabowskiej

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 470 z 20042004-06-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania

zamów dokument

Porady prawne

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Spółka dominująca posiada udziały w innych dwóch spółkach (w każdym przypadku 100% udziałów). Spółka jest też w trakcie rejestracji nowej spółki, w której (...)

 • Księgowośc i sporządzanie bilansu w sp.z o.o.

  Spółka z o.o. "X" posiada większość udziałów w spółce z o.o. "Y", "Z". Spółki Y i Z są podmiotami niezależnymi, nie prowadzą żadnej działalności pomiędzy (...)

 • Uproszczone łączenie spółek

  Czy w przypadku połączenia spółek z o.o., w których udziałowcami są te same dwie osoby fizyczne, wymagane jest ogłoszenie planu połączenia oraz ustanowienie biegłego (...)

 • Najem nieruchomości od gminy

  Gmina miejska zamierza zawrzeć wieloletnią umowę najmu terenu (plaża morska) ze spółką z .o.o. Czy wynajęcie w/w terenu będzie regulowane prawem zamówień publicznych (...)

 • Połączenie spółki matki ze spółką córką

  Czy jest możliwe połączenie spółki z o.o. "matki" ze spółką z o.o. "córką", w której ta pierwsza jest jedynym jej wspólnikiem posiadającym 100% udziałów  w (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.