Logowanie

Monitor Polski Nr 28, poz. 482 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w Sadzie Apelacyjnym w Warszawie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-30
Data wydania:2004-06-19
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-06-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 28, poz. 482 z 2004


482

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) ustala się dodatkowo na rok 2004 liczbę wolnych stanowisk sędziowskich w ramach limitu zatrudnienia dla sądownictwa powszechnego: ———————

1)

— w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie dwa stanowiska sędziowskie.


Minister Sprawiedliwości: M. Sadowski

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304 i Nr 130, poz. 1376.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 28, poz. 482 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 483 z 20042004-06-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych kwot przychodu, granicznych kwot przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu w okresie od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 481 z 20042004-06-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 480 z 20042004-06-30

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 479 z 20042004-06-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 478 z 20042004-06-30

  Zarządzenie Nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 477 z 20042004-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 476 z 20042004-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 475 z 20042004-06-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 474 z 20042004-06-30

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Mieczysława Janowskiego

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 473 z 20042004-06-30

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Adama Gierka

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 472 z 20042004-06-30

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Grażyny Staniszewskiej

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 471 z 20042004-06-30

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Genowefy Grabowskiej

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 470 z 20042004-06-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 20 poz. 362

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-23 poz. 228

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

 • Monitor Polski 2004 nr 16 poz. 280

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych: w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej i w Sądzie Okręgowym w Krośnie

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-27 poz. 1928

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

 • Monitor Polski 2004 nr 17 poz. 295

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych: w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz w sądach rejonowych w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.