Logowanie

Monitor Polski Nr 29, poz. 513 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą w Warszawie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-07
Data wydania:2004-06-17
Data wejscia w życie:2004-06-17
Data obowiązywania:2004-07-07

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 29, poz. 513 z 2004


513

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą w Warszawie Na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Pawła Bartłomieja Piskorskiego wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 7 Komitetu Wyborczego Wyborców Platformy Obywatelskiej w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą w Warszawie, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Leszka Samborskiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.


Marszałek Sejmu: J. Oleksy

pobierz plik

Monitor Polski Nr 29, poz. 513 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 534 z 20042004-07-07

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 533 z 20042004-07-07

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 532 z 20042004-07-07

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 531 z 20042004-07-07

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 530 z 20042004-07-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 529 z 20042004-07-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 528 z 20042004-07-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2004 r. nr 113-22-04 o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 527 z 20042004-07-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2004 r. nr 113-21-04 o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 526 z 20042004-07-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 525 z 20042004-07-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2004 r. nr Z. 110-22-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 524 z 20042004-07-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2004 r. nr 112-6-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 523 z 20042004-07-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2004 r. nr 112-5-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 522 z 20042004-07-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2004 r. o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 521 z 20042004-07-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. nr 112-4-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 520 z 20042004-07-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2004 r. nr 115-4-04 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 519 z 20042004-07-07

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą w Kielcach

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 518 z 20042004-07-07

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 41 z siedzibą w Szczecinie

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 517 z 20042004-07-07

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą we Wrocławiu

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 516 z 20042004-07-07

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą w Gdańsku

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 515 z 20042004-07-07

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą w Chrzanowie

 • Monitor Polski Nr 29, poz. 514 z 20042004-07-07

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 39 z siedzibą w Poznaniu

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.