Logowanie

Monitor Polski Nr 39, poz. 693 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2005

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-09-23
Data wydania:2004-09-15
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-09-23

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 39, poz. 693 z 2004pobierz plik

Monitor Polski Nr 39, poz. 693 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 696 z 20042004-09-23

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2004 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 695 z 20042004-09-23

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 września 2004 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 694 z 20042004-09-23

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 września 2004 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 692 z 20042004-09-23

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2004 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 691 z 20042004-09-23

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 690 z 20042004-09-23

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia z dnia 18 lipca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej o zmianie artykułu 12 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 689 z 20042004-09-23

  Porozumienie z dnia 18 lipca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej o zmianie artykułu 12 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 688 z 20042004-09-23

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 16 kwietnia 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o rozszerzeniu ruchu towarowego w drogowym przejściu granicznym Kostrzyn - Kietz

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 687 z 20042004-09-23

  Porozumienie z dnia 16 kwietnia 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o rozszerzeniu ruchu towarowego w drogowym przejściu granicznym Kostrzyn - Kietz

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 686 z 20042004-09-23

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 czerwca 2004 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 16 kwietnia 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 685 z 20042004-09-23

  Porozumienie z dnia 16 kwietnia 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 684 z 20042004-09-23

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 czerwca 2004 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 19 lutego 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Łęknica - Bad Muskau do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 683 z 20042004-09-23

  Porozumienie z dnia 19 lutego 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Łęknica - Bad Muskau do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 682 z 20042004-09-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 681 z 20042004-09-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 680 z 20042004-09-23

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 679 z 20042004-09-23

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2004 r. w sprawie łamania praw człowieka i obywatela na Białorusi

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 678 z 20042004-09-23

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2004 r. w sprawie praw Polski do niemieckich reparacji wojennych oraz w sprawie bezprawnych roszczeń wobec Polski i obywateli polskich wysuwanych w Niemczech

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 677 z 20042004-09-23

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2004 r. w sprawie założeń prywatyzacji niektórych przedsiębiorstw ważnych z punktu widzenia strategicznych interesów Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 676 z 20042004-09-23

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2004 r. w sprawie tragedii w Biesłanie

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2008 nr 79 poz. 698

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2009

 • Monitor Polski 2010 nr 56 poz. 766

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2011

 • Monitor Polski 2009 nr 69 poz. 894

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2010

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-29 poz. 1285

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

 • Monitor Polski 2002 nr 41 poz. 643

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2002 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na 2003 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.