Logowanie

Monitor Polski Nr 9, poz. 133 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-18
Data wydania:2004-02-10
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-02-18

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 9, poz. 133 z 2004


133

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 10 lutego 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu;


3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy;

4) cztery stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;

5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;

6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku;

7) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie; ———————

1)

9) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach;

10) cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Âródmieścia w Łodzi;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu;

12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej;

13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach;

14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Staszowie;

15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Suwałkach;

16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wieluniu;

17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Wschowie;

18) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256.

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 9, poz. 133 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 139 z 20042004-02-18

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 138 z 20042004-02-18

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie kwoty bazowej w 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 137 z 20042004-02-18

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 136 z 20042004-02-18

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 135 z 20042004-02-18

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 134 z 20042004-02-18

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2004 r.w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2003 r. i w drugim półroczu 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 132 z 20042004-02-18

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie wykazów dodatków paszowych i materiałów paszowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.