Logowanie

Monitor Polski Nr 22, poz. 339 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-04-11
Data wydania:2005-03-30
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2005-04-11

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 22, poz. 339 z 2005


Strona 1 z 2
339

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1) z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz: ———————

1)

1) hut, którym udzielenie pomocy publicznej na restrukturyzację jest dopuszczalne, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) hut, którym udzielenie pomocy publicznej na restrukturyzację jest niedopuszczalne, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia;


3) spółek zależnych, stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia. Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz. 1325 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 102 i Nr 120, poz. 1252.

Monitor Polski Nr 22                — 590 —                Poz. 339


Załączniki do obwieszczenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. (poz. 339)

Załącznik nr 1

WYKAZ HUT, KTÓRYM UDZIELENIE POMOCY PUBLICZNEJ NA RESTRUKTURYZACJ¢ JEST DOPUSZCZALNE

1. HUTA BANKOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. „Huta L. W.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3. HUTA ŁAB¢DY Spółka Akcyjna

4. „Huta Pokój” Spółka Akcyjna

5. Mittal Steel Poland Spółka Akcyjna

6. Technologie Buczek Spółka Akcyjna

Załącznik nr 2

WYKAZ HUT, KTÓRYM UDZIELENIE POMOCY PUBLICZNEJ NA RESTRUKTURYZACJ¢ JEST NIEDOPUSZCZALNE

1. Huta „ANDRZEJ” Spółka Akcyjna w upadłości

2. Huta Baildon Spółka Akcyjna w upadłości

3. Huta „BATORY” Spółka Akcyjna w upadłości

4. Huta „Gliwice” Spółka Akcyjna w upadłości

5. Huta „Jedność” Spółka Akcyjna w likwidacji

6. Huta „Kościuszko” Spółka Akcyjna

7. Huta „Łaziska” Spółka Akcyjna

8. Huta „Małapanew” Spółka Akcyjna w upadłości

9. Huta Ostrowiec Spółka Akcyjna w upadłości

10. Huta „ZYGMUNT” Spółka Akcyjna w upadłości

Załącznik nr 3

WYKAZ SPÓŁEK ZALE˚NYCH

1. Cedler — Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. „Euroblacha” Spółka Akcyjna

3. „Eurokonstrukcje” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4. Flor-El Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

5. „Flor-Media” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

6. „Flor-Serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7. Przedsiębiorstwo Usług Remontowych i Serwisowych REMIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

8. HK Utrzymanie Ruchu Zakładu Stali i Półwyrobów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

9. HK Utrzymanie Ruchu Zakładu Wielkopiecowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

10. Zakład Badań Ochrony Ârodowiska i Technologii Hutniczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

11. HK Zakład Automatyzacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

12. HK Zakład Projektowo-Konstrukcyjny z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka

13. HK Zakład Usługowo Handlowy „Partner” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

14. EUROSERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

15. „KOLHUT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

16. Przedsiębiorstwo Usług Transportowych „SAMKOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

17. „PORAD-MED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

18. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „Zakład Automatyzacji HTS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

19. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe EKO-ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 22, poz. 339 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 341 z 20052005-04-11

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2005 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 340 z 20052005-04-11

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2005 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 338 z 20052005-04-11

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 337 z 20052005-04-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 336 z 20052005-04-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2005 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 335 z 20052005-04-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 334 z 20052005-04-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2005 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 22, poz. 333 z 20052005-04-11

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2005 r. w 65. rocznicę zbrodni katyńskiej

zamów dokument

Porady prawne

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Spółka dominująca posiada udziały w innych dwóch spółkach (w każdym przypadku 100% udziałów). Spółka jest też w trakcie rejestracji nowej spółki, w której (...)

 • Księgowośc i sporządzanie bilansu w sp.z o.o.

  Spółka z o.o. "X" posiada większość udziałów w spółce z o.o. "Y", "Z". Spółki Y i Z są podmiotami niezależnymi, nie prowadzą żadnej działalności pomiędzy (...)

 • Uproszczone łączenie spółek

  Czy w przypadku połączenia spółek z o.o., w których udziałowcami są te same dwie osoby fizyczne, wymagane jest ogłoszenie planu połączenia oraz ustanowienie biegłego (...)

 • Najem nieruchomości od gminy

  Gmina miejska zamierza zawrzeć wieloletnią umowę najmu terenu (plaża morska) ze spółką z .o.o. Czy wynajęcie w/w terenu będzie regulowane prawem zamówień publicznych (...)

 • Połączenie spółki matki ze spółką córką

  Czy jest możliwe połączenie spółki z o.o. "matki" ze spółką z o.o. "córką", w której ta pierwsza jest jedynym jej wspólnikiem posiadającym 100% udziałów  w (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.