Logowanie

Monitor Polski Nr 5, poz. 67 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2004 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-01-25
Data wydania:2005-01-17
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2005-01-25

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 5, poz. 67 z 2005


67

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2004 r. W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 i Nr 146, poz. 1546) ogłasza się, iż ceny towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2004 r. w stosunku do III kwartału 2004 r. wzrosły o 0,2 %. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: T. Toczyński


pobierz plik

Monitor Polski Nr 5, poz. 67 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 69 z 20052005-01-25

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 68 z 20052005-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1 000 kg węgla kamiennego w 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 66 z 20052005-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 65 z 20052005-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 64 z 20052005-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 63 z 20052005-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 62 z 20052005-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2005 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 61 z 20052005-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2005 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 60 z 20052005-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2005 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenie osoby lustrowanej

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 59 z 20052005-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2004 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 58 z 20052005-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r.w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 57 z 20052005-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 56 z 20052005-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 55 z 20052005-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 54 z 20052005-01-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 53 z 20052005-01-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 21 listopada 2004 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie Śląskim w okręgu wyborczym nr 29

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 52 z 20052005-01-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 13 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 51 z 20052005-01-25

  Porozumienie z dnia 13 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 50 z 20052005-01-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 października 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 49 z 20052005-01-25

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Ustalenie wartości odtworzeniowej

  Ile wynosi obecnie wartość odtworzeniowa lokalu w wojewodztwie śląskim?

 • Przejęcie zamortyzowanego środka trwałego

  Czy właściciel firmy może zamortyzowany środek trwały przejąć do swojego osobistego użytku? Na jakiej zasadzie właściciel firmy (inaczej mówiąc jak ma to zrobić?) (...)

 • Otrzymanie zaliczki a informacja VAT-UE

  Podatnik VAT czynny otrzymał w danym miesiącu, w I kwartale roku podatkowego, zaliczkę na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, i w tym samym miesiącu wystawił (...)

 • Nieodpłatne przekazanie towarów a WDT

  Spółka wysłała nieodpłatnie towary do kontrahenta z UE - podatnika (płatnika) VAT UE. Jak taką dostawę wykazać w deklaracjach? Jaką stawkę VAT zastosować i jaką (...)

 • Amortyzacja środka trwałego a aport

  W grudniu 2006 do spółki z o.o. przekazałem w części zamortyzowany środek trwały. Czy kwotę niezamortyzowaną środka trwałego, przekazanego aportem, zalicza się (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 31 poz. 553

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski 1999 nr 17 poz. 238

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 2 poz. 49

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 68 poz. 678

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 782

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.