Logowanie

Monitor Polski Nr 70, poz. 967 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-11-17
Data wydania:2005-11-15
Data wejscia w życie:2006-03-15
Data obowiązywania:2005-11-17

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 70, poz. 967 z 2005


Strona 1 z 3
967

ZARZĄDZENIE Nr 115 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417) zarządza się, co następuje: §

1. Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu.


Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

Załącznik do zarządzenia nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. (poz. 967)

STATUT PROKURATORII GENERALNEJ SKARBU PA¡STWA Rozdział 1 Postanowienia ogólne §

1. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, zwana dalej „Prokuratorią Generalną”, jest państwową jednostką organizacyjną, działającą na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417), zwanej dalej „ustawą”. Rozdział 2 Organizacja wewnętrzna § 2.

1. W skład Prokuratorii Generalnej wchodzą:

1) Główny Urząd Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z siedzibą w mieście stołecznym Warszawie;

Monitor Polski Nr 70

2) oddziały Prokuratorii Generalnej:                — 2226 —

7) Departament Opinii Prawnych II;

8) Departament Opinii Prawnych III;

9) Departament Opinii Prawnych IV;

10) Departament Orzecznictwa;

11) Departament Studiów i Analiz;                Poz. 967


a) Oddział Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z siedzibą w Białymstoku, właściwy w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, b) Oddział Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z siedzibą w Gdańsku, właściwy w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, c) Oddział Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z siedzibą w Katowicach, właściwy w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach, d) Oddział Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z siedzibą w Krakowie, właściwy w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie, e) Oddział Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z siedzibą w Lublinie, właściwy w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie, f) Oddział Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z siedzibą w Łodzi, właściwy w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi, g) Oddział Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z siedzibą w Poznaniu, właściwy w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, h) Oddział Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z siedzibą w Rzeszowie, właściwy w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, i) Oddział Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z siedzibą w Szczecinie, właściwy w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, j) Oddział Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z siedzibą we Wrocławiu, właściwy w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

2. Główny Urząd Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa jest właściwy w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie. § 3.

1. W skład Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wchodzą:

1) Biuro Prezesa Prokuratorii Generalnej;

2) Departament Zastępstwa Procesowego I;

3) Departament Zastępstwa Procesowego II;

4) Departament Zastępstwa Procesowego III;

5) Departament Zastępstwa Procesowego IV;

6) Departament Opinii Prawnych I;

12) Biuro Koordynacji Oddziałów Prokuratorii Generalnej;

13) Biuro Administracyjno-Gospodarcze;

14) Biuro Budżetu i Finansów;

15) Biuro Kadr i Szkolenia;

16) Biuro Audytu Wewnętrznego;

17) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych;

18) Biuro Obsługi Kancelaryjnej.

2. Departamenty i biura, o których mowa w ust. 1, dzielą się na wydziały i samodzielne stanowiska pracy, tworzone przez Prezesa Prokuratorii Generalnej. Wydziały dzielą się na stanowiska pracy.

3. W skład Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wchodzą również samodzielne wydziały oraz jednoosobowe i wieloosobowe samodzielne stanowiska pracy, tworzone przez Prezesa Prokuratorii Generalnej.

4. Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, o których mowa w ust. 1—3, określa regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, nadany przez Prezesa Prokuratorii Generalnej. § 4.

1. W oddziałach Prokuratorii Generalnej mogą być tworzone:

1) sekretariat dyrektora oddziału;

2) wydział zastępstwa procesowego;

3) wydział opinii prawnych;

4) samodzielne stanowisko pracy do spraw administracyjno-kadrowych;

5) samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony informacji niejawnych;

6) samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi kancelaryjnej.

2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, dzielą się na stanowiska pracy.

3. Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w oddziale Prokuratorii Generalnej określa regulamin organizacyjny tego oddziału, nadany przez Prezesa Prokuratorii Generalnej.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 70, poz. 967 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 974 z 20052005-11-17

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 973 z 20052005-11-17

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2005 r. o możliwości rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 972 z 20052005-11-17

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2005 r. o możliwości rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 971 z 20052005-11-17

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 970 z 20052005-11-17

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 969 z 20052005-11-17

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 968 z 20052005-11-17

  Zarządzenie Nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 966 z 20052005-11-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2005 r. nr 112-17-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 965 z 20052005-11-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2005 r. nr 112-16-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 964 z 20052005-11-17

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie uczczenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Święta Niepodległości

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 963 z 20052005-11-17

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2006 nr 1 poz. 16

  Zarządzenie Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2006 nr 13 poz. 178

  Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2013 poz. 13

  Zarządzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2009 nr 24 poz. 319

  Zarządzenie Nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-04 poz. 272

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej radców Prokuratorii Generalnej Skarb Państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.