Logowanie

Monitor Polski Nr 9, poz. 185 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia na rok 2005 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-14
Data wydania:2005-01-27
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2005-02-14

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 9, poz. 185 z 2005


185

OBWIESZCZENIE PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia na rok 2005 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych ———————

1)

(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) w związku z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98.


Monitor Polski Nr 9                — 349 —                Poz. 185


o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) ustala się na rok 2005 liczbę wolnych stanowisk sędziowskich, w ramach limitu zatrudnienia dla wojewódzkich sądów administracyjnych w ilości 57, w podziale na:

1) sześć stanowisk sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku;

2) sześć stanowisk sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach;

3) osiem stanowisk sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie;

4) trzy stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi;

5) osiem stanowisk sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu;

6) jedno stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie;

7) dziewiętnaście stanowisk sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie;

8) sześć stanowisk sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu. Informuję, że do zgłaszania kandydatów na stanowiska sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 57 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie (Dz. U. Nr 26, poz. 261) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. Nr 26, poz. 263).

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego: J. Trzciński

pobierz plik

Monitor Polski Nr 9, poz. 185 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 187 z 20052005-02-14

  Komunikat Nr 2/2005/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 186 z 20052005-02-14

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2005 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 184 z 20052005-02-14

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2005 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 183 z 20052005-02-14

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 182 z 20052005-02-14

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2004 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 181 z 20052005-02-14

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 180 z 20052005-02-14

  Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki i Pracy

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 179 z 20052005-02-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 2 listopada 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 178 z 20052005-02-14

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy gospodarczej sporządzona w Warszawie dnia 2 listopada 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 177 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 176 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 175 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 174 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 173 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 172 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 171 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 170 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 169 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 168 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 167 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-23 poz. 228

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1776

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

 • Monitor Polski 2004 nr 4 poz. 72

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-27 poz. 1928

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

 • Monitor Polski 2006 nr 13 poz. 181

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia na rok 2006 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.