Logowanie

Monitor Polski Nr 1, poz. 18 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2005 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-01-04
Data wydania:2005-12-29
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2006-01-04

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 1, poz. 18 z 2006


18

OBWIESZCZENIE PREZESA URZ¢DU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 grudnia 2005 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje: Impreza targowo-wystawiennicza pn. „Stała Wystawa Budownictwa”, organizowana w dniach od 15 stycz———————


1)

nia do 31 grudnia 2006 r. przez CENTRUM TARGOWE Chemobudowa-Kraków S.A. na jego terenach wystawienniczych w Krakowie, jest wystawą publiczną dającą pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: A. Adamczak

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 1, poz. 18 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 17 z 20062006-01-04

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2005 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 16 z 20062006-01-04

  Zarządzenie Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 15 z 20062006-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2005 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 14 z 20062006-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2005 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 13 z 20062006-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 12 z 20062006-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 11 z 20062006-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 7 listopada 2005 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 10 z 20062006-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2005 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 9 z 20062006-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2005 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 8 z 20062006-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2005 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 7 z 20062006-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 6 z 20062006-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2005 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 5 z 20062006-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2005 r. nr 113-31-05 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 4 z 20062006-01-04

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie upamiętnienia 24. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 3 z 20062006-01-04

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar wydarzeń grudniowych w 1970 roku

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 2 z 20062006-01-04

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uczczenia 350 rocznicy zakończenia oblężenia Jasnej Góry

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 1 z 20062006-01-04

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 44 poz. 661

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2003 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski 2002 nr 13 poz. 229

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2002 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski 2005 nr 22 poz. 341

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2005 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski 2004 nr 15 poz. 252

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2004 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski 2004 nr 17 poz. 298

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2004 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.