Logowanie

Monitor Polski Nr 20, poz. 227 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-03-16
Data wydania:2006-03-07
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2006-03-16

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 20, poz. 227 z 2006


227

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz:

———————

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).


2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz. 1325, z 2004 r. Nr 12, poz. 102 i Nr 120, poz. 1252 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 184, poz. 1539.

1) hut, którym udzielenie pomocy publicznej na restrukturyzację jest dopuszczalne, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) hut, którym udzielenie pomocy publicznej na restrukturyzację jest niedopuszczalne, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia;

3) spółek zależnych, stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia. Minister Gospodarki: P. G. Woźniak

Załączniki do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 7 marca 2006 r. (poz. 227)

Załącznik nr 1

WYKAZ HUT, KTÓRYM UDZIELENIE POMOCY PUBLICZNEJ NA RESTRUKTURYZACJ¢ JEST DOPUSZCZALNE

1. HUTA BANKOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

2. Arcelor Huta Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

3. HUTA ŁAB¢DY Spółka Akcyjna;

4. „Huta Pokój” Spółka Akcyjna;

5. Mittal Steel Poland Spółka Akcyjna;

6. Technologie Buczek Spółka Akcyjna.

Załącznik nr 2

WYKAZ HUT, KTÓRYM UDZIELENIE POMOCY PUBLICZNEJ NA RESTRUKTURYZACJ¢ JEST NIEDOPUSZCZALNE

1.

2.

3.

4.

5. Huta Huta Huta Huta Huta „ANDRZEJ” Spółka Akcyjna w upadłości; Baildon Spółka Akcyjna w upadłości; „BATORY” Spółka Akcyjna w upadłości; „Gliwice” Spółka Akcyjna w upadłości; „Jedność” Spółka Akcyjna w likwidacji;

6. Huta „Kościuszko” Spółka Akcyjna;

7. Huta „Łaziska” Spółka Akcyjna;

8. Huta „Małapanew” Spółka Akcyjna w upadłości;

9. Huta Ostrowiec Spółka Akcyjna w upadłości;

10. Huta „ZYGMUNT” Spółka Akcyjna w upadłości.

Monitor Polski Nr 20                — 1062 —                Poz. 227


Załącznik nr 3

WYKAZ SPÓŁEK ZALE˚NYCH

1. „Euroblacha” Spółka Akcyjna;

2. „Eurokonstrukcje” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

3. Flor-El Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

4. „Flor-Media” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

5. „Flor-Serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

6. Przedsiębiorstwo Usług Remontowych i Serwisowych REMIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

7. HK Utrzymanie Ruchu Zakładu Stali i Półwyrobów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

8. HK Utrzymanie Ruchu Zakładu Wielkopiecowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

9. Zakład Badań Ochrony Ârodowiska i Technologii Hutniczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

10. HK Zakład Automatyzacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

11. HK Zakład Usługowo Handlowy „Partner” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

12. EUROSERWIS SPÓŁKA ODPOWIEDZIALNOÂCIĄ; Z OGRANICZONĄ

15. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „Zakład Automatyzacji HTS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

16. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe EKO-ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

17. Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu Złomem Metali „HK-Cutiron” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

18. Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

19. Przemysłowe Towarzystwo Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

20. Buczek Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

21. Trans — Koks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

22. Zakład Energetyczny ZEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

23. H.K. - Produkcyjny Ośrodek Maszynowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

24. Huta Katowice Zakład Transportu Samochodowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

25. HK Eko-Grys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

26. IPS GRUPA SERWISOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOÂCIĄ.

13. „KOLHUT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

14. „PORAD-MED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

pobierz plik

Monitor Polski Nr 20, poz. 227 z 2006 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Spółka dominująca posiada udziały w innych dwóch spółkach (w każdym przypadku 100% udziałów). Spółka jest też w trakcie rejestracji nowej spółki, w której (...)

 • Księgowośc i sporządzanie bilansu w sp.z o.o.

  Spółka z o.o. "X" posiada większość udziałów w spółce z o.o. "Y", "Z". Spółki Y i Z są podmiotami niezależnymi, nie prowadzą żadnej działalności pomiędzy (...)

 • Uproszczone łączenie spółek

  Czy w przypadku połączenia spółek z o.o., w których udziałowcami są te same dwie osoby fizyczne, wymagane jest ogłoszenie planu połączenia oraz ustanowienie biegłego (...)

 • Najem nieruchomości od gminy

  Gmina miejska zamierza zawrzeć wieloletnią umowę najmu terenu (plaża morska) ze spółką z .o.o. Czy wynajęcie w/w terenu będzie regulowane prawem zamówień publicznych (...)

 • Połączenie spółki matki ze spółką córką

  Czy jest możliwe połączenie spółki z o.o. "matki" ze spółką z o.o. "córką", w której ta pierwsza jest jedynym jej wspólnikiem posiadającym 100% udziałów  w (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.