Logowanie

Monitor Polski Nr 33, poz. 383 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-05-30
Data wydania:2007-05-23
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2007-05-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 33, poz. 383 z 2007


383

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)), w oparciu o dostępne dane, ogłasza się za rok budżetowy 2006:

1) kwoty: a) państwowego długu 505 088,6 mln zł, publicznego — c) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych — 33 212,3 mln zł, d) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa — 32 255,1 mln zł;


2) że relacja do produktu krajowego brutto: a) kwoty państwowego długu publicznego — wyniosła 47,7 %, b) kwoty długu Skarbu Państwa — wyniosła 45,2 %.

b) długu Skarbu Państwa — 478 526,4 mln zł, ———————

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587.

Minister Finansów: Z. Gilowska

pobierz plik

Monitor Polski Nr 33, poz. 383 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 384 z 20072007-05-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie sprawozdania z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w gaz ziemny

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 382 z 20072007-05-30

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2007 r.

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 381 z 20072007-05-30

  Obwieszczenie Ministra Budownictwa z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Budownictwa lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 380 z 20072007-05-30

  Zarządzenie Nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 379 z 20072007-05-30

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2006

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 378 z 20072007-05-30

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2006

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 42 poz. 464

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-17 poz. 1312

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-01 poz. 1083

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski 2010 nr 39 poz. 543

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-29 poz. 980

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a i 4 ustawy o finansach publicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.