Logowanie

Monitor Polski Nr 13, poz. 128 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2008 r. nr 115-1-08 o nadaniu tytułu profesora

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-02-13
Data wydania:2008-01-31
Data wejscia w życie:2008-01-31
Data obowiązywania:2008-02-13

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 13, poz. 128 z 2008


128

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 stycznia 2008 r. nr 115-1-08 o nadaniu tytułu profesora Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom tytuł naukowy profesora: nauk biologicznych dr hab. Józef DOMAGAŁA dr hab. Jarosław DZIADEK dr hab. Wiesław KOZAK dr hab. Elżbieta ROMANOWSKA dr hab. Maria Jolanta SKŁODOWSKA nauk ekonomicznych dr hab. Leszek PATRZAŁEK nauk fizycznych dr hab. Piotr BOGUSŁAWSKI dr hab. Leszek MEISSNER

Monitor Polski Nr 13 dr hab. Renata Genowefa PRZYBYLSKA dr hab. Marek RUSZKOWSKI dr hab. Ludwig SELIMSKI dr hab. Jan SZILING dr hab. Andrzej Jerzy SZMAJKE dr hab. Jan Wiktor TKACZY¡SKI dr hab. Janusz W¢C dr hab. Urszula Maria ˚YDEKBEDNARCZUK nauk medycznych dr hab. Piotr ARKUSZEWSKI dr hab. Marek BOLANOWSKI dr hab. Barbara IDZIORWALUÂ dr hab. Maria Małgorzata KOBAYASHI dr hab. Tadeusz Faustyn KRZEMI¡SKI dr hab. Leszek Janusz MISZCZYK dr hab. Maciej ÂWIĄTKOWSKI nauk o Ziemi dr hab. Jerzy Marian BA¡SKI dr hab. Szymon Piotr MALINOWSKI nauk prawnych dr hab. Jan BIAŁOCERKIEWICZ dr hab. Jan ŁUKASIEWICZ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk nauk teologicznych ks. dr hab. Stanisław BIELECKI ks. dr hab. Jan GÓRSKI nauk weterynaryjnych dr hab. Arkadiusz Bernard ORZECHOWSKI dr hab. Jerzy ROLA — 392 — nauk humanistycznych dr hab. Janusz Włodzimierz ADAMOWSKI dr hab. Jacek BALUCH dr hab. Zbigniew Kazimierz BLOK dr hab. Jadwiga Helena CIESZY¡SKA dr hab. Stanisław Leszek CZERNIAK dr hab. Barbara CZOPEKKOPCIUCH dr hab. Jan GARLICKI dr hab. Sabina GUZ dr hab. Małgorzata Zofia KITA dr hab. Jacek LYSZCZYNA dr hab. Henryk Marian MACHEL dr hab. Jerzy MOTYLEWICZ dr hab. Bożena Kazimiera OSTROM¢CKAFRĄCZAK dr hab. Rafał Wiktor PIWOWARSKI dr hab. Wojciech POLAK Poz. 128dr hab. Jacek Władysław NAPIERAŁA dr hab. Kazimierz RAJCHEL dr hab. Anna Zofia WYROZUMSKA nauk rolniczych dr hab. Bogusław Władysław CIEÂLIKOWSKI dr hab. Wiesław KOPEå dr hab. Janusz Walenty NOWAK dr hab. Janusz Henryk PODLEÂNY nauk technicznych dr hab. Zbigniew BIELECKI dr hab. Henryk Adam SOBCZUK

pobierz plik

Monitor Polski Nr 13, poz. 128 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 143 z 20082008-02-13

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2007 r. w stosunku do 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 142 z 20082008-02-13

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2007 r. w stosunku do 2006 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 141 z 20082008-02-13

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2007 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 140 z 20082008-02-13

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie kwoty bazowej w 2007 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 139 z 20082008-02-13

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2007 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 138 z 20082008-02-13

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 137 z 20082008-02-13

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zmiany wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w zakresie działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 136 z 20082008-02-13

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany siedziby Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego "Głos Nadziei"

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 135 z 20082008-02-13

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 134 z 20082008-02-13

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 133 z 20082008-02-13

  Uchwała Nr 25 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 132 z 20082008-02-13

  Uchwała Nr 24 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 131 z 20082008-02-13

  Uchwała Nr 23 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 130 z 20082008-02-13

  Uchwała Nr 22 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 129 z 20082008-02-13

  Uchwała Nr 21 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 127 z 20082008-02-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2008 r. nr 112-1-08 o nadaniu stopni oficerskich generałów

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 126 z 20082008-02-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2008 r. nr 110-03-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 125 z 20082008-02-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2008 r. nr 110-02-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 124 z 20082008-02-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2008 r. nr 110-01-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 183

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. nr 115-2-2013 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski 2004 nr 56 poz. 924

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2004 r. nr 115-10-04 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski 2011 nr 47 poz. 524

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2011 r. nr 115-5-11 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski 2012 poz. 378

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. nr 115-7-12 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski 2012 poz. 374

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2012 r. nr 115-3-12 w sprawie nadania tytułu profesora


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.