Logowanie

Monitor Polski Nr 7, poz. 85 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie numerów i tytułów Polskich Norm, będących transpozycją norm europejskich, uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-01-24
Data wydania:2008-01-16
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2008-01-24

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 7, poz. 85 z 2008


85

OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie numerów i tytułów Polskich Norm, będących transpozycją norm europejskich, uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215) ogłasza się numery i tytuły Polskich Norm, według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r., będące transpozycją norm europejskich, uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów, stanowiące załącznik do obwieszczenia. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: T. Schweitzer


Załącznik do obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 stycznia 2008 r. (poz. 85)

Monitor Polski Nr 7                NUMERY I TYTUŁY POLSKICH NORM, B¢DĄCYCH TRANSPOZYCJĄ NORM EUROPEJSKICH, UZNANYCH PRZEZ KOMISJ¢ EUROPEJSKĄ ZA ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI OGÓLNEGO BEZPIECZE¡STWA PRODUKTÓW                Lp.                Numer PN                Tytuł PN                Numer normy europejskiej                Odniesienie do normy zastąpionej                Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Uwaga 1                1                PNEN 14764:2007                Rowery miejskie i wycieczkowe — Wymagania EN 14764:2005 bezpieczeństwa i metody badań                2                PNEN 14766:2007                Rowery górskie — Wymagania bezpieczeństwa EN 14766:2005 i metody badań                3                PNEN 14781:2007                Rowery wyścigowe — Wymagania bezpieczeńEN 14781:2005 stwa i metody badań                4 EN ISO 9994:2006                PNEN 14872:2007                Rowery — Wyposażenie dodatkowe do roweEN 14872:2006 rów — Bagażniki EN ISO 9994:2002 30.09.2006                — 118 —                5                PNEN ISO 9994:2007 Zapalniczki — Wymagania bezpieczeństwa                Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 20070703 do 20080103.                Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dow”) określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności mogą nie być tożsame.                Poz. 85


pobierz plik

Monitor Polski Nr 7, poz. 85 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 89 z 20082008-01-24

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2007 r. w stosunku do 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 88 z 20082008-01-24

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2007 r. w stosunku do 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 87 z 20082008-01-24

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2007 r.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 86 z 20082008-01-24

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2007 r.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 84 z 20082008-01-24

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2007 r.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 83 z 20082008-01-24

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2007 r.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 82 z 20082008-01-24

  Uchwała Nr 9 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar tragicznego wypadku lotniczego pod Mirosławcem

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 81 z 20082008-01-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2007 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 80 z 20082008-01-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2007 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 79 z 20082008-01-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2007 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 78 z 20082008-01-24

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 39 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 47 poz. 699

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie numerów i tytułów Polskich Norm, będących transpozycją norm europejskich, uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów

 • Komunikat UE z 2006-01-13 nr 8 poz. 9

  Komunikat Komisji w sprawie implementacji dyrektywy Rady 98/79/WE

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2040

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów współdziałania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji rządowej.

 • Legislacja UE z 2005-10-15 nr 271 poz. 51

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2005 r. dotycząca zgodności niektórych norm z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE i publikacji (...)

 • Legislacja UE z 2006-07-22 nr 200 poz. 35

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2006 r. dotycząca zgodności niektórych norm z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.