Logowanie

Monitor Polski Nr 70, poz. 629 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2008 r. nr 110-47-2008 o zmianie postanowienia w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-09-24
Data wydania:2008-09-05
Data wejscia w życie:2008-09-05
Data obowiązywania:2008-09-24

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 70, poz. 629 z 2008


Monitor Polski Nr 70                — 3455 —                Poz. 629


629

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 września 2008 r. nr 110-47-2008 o zmianie postanowienia w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z wnioskiem Ministra Spraw Zagranicznych postanawia się, co następuje: §


1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-30-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje brzmienie: „Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Jacka MULTANOWSKIEGO z dniem 31 października 2008 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Gruzji.”. §

2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 70, poz. 629 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 637 z 20082008-09-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 636 z 20082008-09-24

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 635 z 20082008-09-24

  Zarządzenie Nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 634 z 20082008-09-24

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 633 z 20082008-09-24

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2008 r. w sprawie rozwiązania okręgowej i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 632 z 20082008-09-24

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 września 2008 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnym przekazaniu działek gruntu dla budowy ośrodków technicznych współdziałających w obsłudze maszyn, urządzeń i aparatury, dostarczanych we wzajemnej wymianie handlowej i o warunkach budowy tych ośrodków, podpisanego w Warszawie dnia 3 października 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 631 z 20082008-09-24

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 września 2008 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o współpracy nad dalszym polepszeniem obsługi technicznej maszyn, urządzeń i aparatury, dostarczanych we wzajemnej wymianie handlowej, podpisanej w Moskwie dnia 18 lipca 1974 r.

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 630 z 20082008-09-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2008 r. nr 110-48-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 628 z 20082008-09-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2008 r. w sprawie upamiętnienia ofiar "Golgoty Wschodu"

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2005 nr 21 poz. 323

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2005 nr 21 poz. 322

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2005 r. nr Z. 110-12-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2005 nr 51 poz. 701

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2005 r. nr Z. 110-71-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2002 nr 57 poz. 774

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-68-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski 2004 nr 32 poz. 557

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. nr Z.110-26-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.