Logowanie

Monitor Polski Nr 77, poz. 691 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-10-15
Data wydania:2008-09-16
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2008-10-15

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 77, poz. 691 z 2008


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 77                — 3672 —                Poz. 691


691

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 16 września 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez nie———————


1)

go nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.3) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

2)

3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działami administracji rządowej — administracja publiczna, informatyzacja, sprawy wewnętrzne i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz.

1600. Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 54, poz. 618).

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. (poz. 691)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH I. Jednostki podległe

1) Biuro Ochrony Rządu;

2) Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

3) Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

4) Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

5) Władza Wdrażająca Programy Europejskie. II. Jednostki nadzorowane

1) Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;

2) Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

3) Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi;

4) Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie;

5) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego;

6) Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

7) Zakłady Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: a) Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku, b) Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy, c) Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, d) Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. sierż. Grzegorza Załogi w Katowicach, e) Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, f) Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie, g) Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie,

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 77, poz. 691 z 2008 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Eksmisja z mieszkania emerytowanego policjanta

  Mój tata jest emerytowanym policjantem, zamieszkuje od 25 lat w mieszkaniu funkcyjnym wraz z żoną, 10 lat temu bez żadnych wcześniejszych informacji z komendy stołecznej (...)

 • Dofinansowanie do zakupu mieszkania w SG

  Jestem funkcjonariuszem Straży Granicznej zajmuję kwaterę tymczasową w miejscu pełnienia służby przydzieloną decyzją administracyjną przez Komendanta Oddziału. (...)

 • Świadczenie pracy w formie wolontariatu

  Do naszej firmy zgłaszają się studenci różnych uczelni (nie absolwenci) z chęcią odbycia praktyki, stażu itd. Nie chodzi tu o staż w pojęciu ustawy o pomocy w zatrudnieniu (...)

 • Darowizny na rzecz Policji

  Czy jako prywatna firma (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) mogę przekazać czy przekazywać darowizny dla Policji?

 • Kontrola prędkości przez straż miejską

  Czy straż miejska może wystawiać mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości jazdy na podstawie pomiaru fotoradarem? Czy takie uprawnienia posiada tylko policja?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 470

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 894

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 48

  Obwieszczenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2013 poz. 958

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2002 nr 14 poz. 234

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.