Logowanie

Monitor Polski Nr 34, poz. 499 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2009 r. w związku z 60-leciem Rady Europy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-06-04
Data wydania:2009-05-21
Data wejscia w życie:2009-05-21
Data obowiązywania:2009-06-04

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 34, poz. 499 z 2009


Monitor Polski Nr 34                — 1774 —                Poz. 499


499

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 maja 2009 r. w związku z 60-leciem Rady Europy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej obchodzi

60. rocznicę utworzenia w dniu 5 maja 1949 r. Rady Europy, najstarszej instytucji europejskiej. Rada Europy to organizacja budująca standardy oparte na demokracji, poszanowaniu praw człowieka oraz rządach prawa. Standardy te, wprowadzone do prawa i praktyki państw, tworzą fundament ich przynależności do świata demokracji. Rok 1989 przyniósł, po 40 latach od powstania tej organizacji, wielki przełom w historii Rady Europy i całego naszego kontynentu, który rozpoczął się w Polsce i dokonał następnie w Europie Ârodkowej i Wschodniej. Rada stała się pierwszą instytucją europejską, która otworzyła się na nowych członków, na państwa naszego regionu. Polska została przyjęta w poczet państw członkowskich w listopadzie 1991 r. Trzeci Szczyt Rady Europy w 2005 r. odbył się z polskiej inicjatywy w Warszawie. Przyjęto wtedy nowy, strategiczny program organizacji w zakresie praw człowieka, rozwoju demokracji, rządów prawa, bezpieczeństwa obywateli, spójności społecznej, wspierania dialogu międzykulturowego, współpracy z Unią Europejską, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych. W


60. rocznicę powstania Rady, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla jej dotychczasowej działalności oraz ponawia poparcie dla celów, które legły u podstaw powołania tej organizacji.

Marszałek Sejmu: B. Komorowski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 34, poz. 499 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 519 z 20092009-06-04

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 518 z 20092009-06-04

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 517 z 20092009-06-04

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 516 z 20092009-06-04

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 515 z 20092009-06-04

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 514 z 20092009-06-04

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 513 z 20092009-06-04

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 512 z 20092009-06-04

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 kwietnia 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 511 z 20092009-06-04

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 kwietnia 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 510 z 20092009-06-04

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 509 z 20092009-06-04

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 508 z 20092009-06-04

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 507 z 20092009-06-04

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 506 z 20092009-06-04

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 505 z 20092009-06-04

  Zarządzenie Nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 504 z 20092009-06-04

  Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 503 z 20092009-06-04

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 42 z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 502 z 20092009-06-04

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 501 z 20092009-06-04

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009—2012 z perspektywą do roku 2016”

 • Monitor Polski Nr 34, poz. 500 z 20092009-06-04

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie uczczenia 20. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 r. i odzyskania przez Polskę wolności

zamów dokument

Porady prawne

 • Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

  17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej

  Członek rady nadzorczej spółki z o. o. został powołany do rady nadzorczej na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników 31 maja 2006 roku na okres trzyletniej kadencji. Zgodnie (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 18 poz. 300

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie odwołania Marszałka Sejmu w związku ze złożoną rezygnacją

 • Monitor Polski 2001 nr 44 poz. 709

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski 2013 poz. 894

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posła członka Krajowej Rady Sądownictwa

 • Monitor Polski 2010 nr 79 poz. 972

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2009 nr 39 poz. 592

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.