Logowanie

Monitor Polski Nr 47, poz. 691 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-07-28
Data wydania:2009-07-13
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2009-07-28

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 47, poz. 691 z 2009


Strona 1 z 3

Monitor Polski Nr 47                — 2666 —                Poz. 691


691

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 13 lipca 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje: Do obsadzenia pozostają:


1) wolne stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

2) wolne stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

3) wolne stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

4) wolne stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Elblągu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

5) wolne stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

6) wolne stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

7) wolne stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; ———————

1)

8) wolne stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

9) wolne stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

10) wolne stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Słupsku. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

11) wolne stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Toruniu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

12) wolne stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

13) wolne stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Lipnie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

14) wolne stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

15) wolne stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

16) wolne stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 81, poz. 687 i Nr 105, poz. 879.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 47, poz. 691 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 704 z 20092009-07-28

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 703 z 20092009-07-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 702 z 20092009-07-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 701 z 20092009-07-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 700 z 20092009-07-28

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 czerwca 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 699 z 20092009-07-28

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie numerów i tytułów Polskich Norm, będących transpozycją norm europejskich, uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 698 z 20092009-07-28

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 697 z 20092009-07-28

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 696 z 20092009-07-28

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2009 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 695 z 20092009-07-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 694 z 20092009-07-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 693 z 20092009-07-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 692 z 20092009-07-28

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 690 z 20092009-07-28

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wykazu zakładów zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem paszami

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 689 z 20092009-07-28

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 688 z 20092009-07-28

  Zarządzenie Nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 687 z 20092009-07-28

  Zarządzenie Nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Kolejnictwa

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 686 z 20092009-07-28

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 685 z 20092009-07-28

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 684 z 20092009-07-28

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.