Logowanie

Monitor Polski Nr 68, poz. 886 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-26
Data wydania:2009-10-19
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2009-10-26

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 68, poz. 886 z 2009


Monitor Polski Nr 68                — 3288 —                Poz. 886


886

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, że średnia cena


1)

skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. wyniosła 34,10 zł za 1 dt. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Oleński

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 68, poz. 886 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 888 z 20092009-10-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2009 r. sygn. akt Kp 4/09

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 887 z 20092009-10-26

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 października 2009 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 885 z 20092009-10-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 884 z 20092009-10-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2009 r. w stosunku do września 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 883 z 20092009-10-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 882 z 20092009-10-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 881 z 20092009-10-26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 880 z 20092009-10-26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2005-2007

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 879 z 20092009-10-26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 878 z 20092009-10-26

  Uchwała Nr 182 Rady Ministrów z dnia 9 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 877 z 20092009-10-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-10-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 876 z 20092009-10-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-9-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 875 z 20092009-10-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-8-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 874 z 20092009-10-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-7-09 o nadaniu tytułu profesora

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Staż emerytalny rolnika

  Ojciec przekazał synowi pole w sierpniu. Składka na KRUS została opłacona za cały kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień). Czy cały okres, za który została opłacona (...)

 • Aktualizacja wyceny środków trwałych

  Czy nadal obowiązuje zasada, że przeszacowanie - aktualizację wyceny środków trwałych i dotychczasowego umorzenia przeprowadza się wtedy, gdy wskaźnik wzrostu cen (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Realizacja pierwszeństwa kupna gruntów rolnych

  Posiadam 25 ha własnych gruntów rolnych oraz 4 ha dzierżawionych od 5 lat na podstawie umowy dzierżawy od Agencji Nieruchomości Rolnych. Złożyłem wniosek o wykup tych (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 95 poz. 969

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 787

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2012 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 34 poz. 708

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2000 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2000 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 51 poz. 733

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r.

 • Monitor Polski 2007 nr 77 poz. 831


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.