Logowanie

Monitor Polski Nr 71, poz. 901 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-11-10
Data wydania:2009-11-04
Data wejscia w życie:2009-11-04
Data obowiązywania:2009-11-10

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 71, poz. 901 z 2009


Monitor Polski Nr 71                — 3398 —                Poz. 901


901

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces Na podstawie art. 111 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1218) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwala, co następuje: Art. 1.


1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Komisję Śledczą do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces, zwaną dalej „Komisją”.

2. Przebieg procesu legislacyjnego oraz badania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces obejmuje okres od dnia rozpoczęcia prac legislacyjnych nad ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 774) do dnia 9 października 2009 r. Art. 2. Do zakresu działania Komisji należy zbadanie legalności działań:

1) członków Rady Ministrów i podległych im funkcjonariuszy publicznych, uczestniczących w opracowaniu projektów ustaw o zmianie ustawy z dnia

1)

29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.1)) oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych;

2) posłów i senatorów uczestniczących w pracach nad ustawami o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych;

3) członków Rady Ministrów i podległych im funkcjonariuszy publicznych, badających proces opracowywania projektów ustaw o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych oraz wydawanych na ich podstawie przepisów wykonawczych. Art. 3. Do zakresu działania Komisji należy również ocena przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.2)) w trakcie prac nad ustawą. Art. 4. W skład Komisji wchodzi 7 członków. Art. 5. Komisja jest obowiązana do złożenia sprawozdania w terminie do dnia 28 lutego 2010 r. Art. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Sejmu: B. Komorowski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 192, poz. 1380 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 71, poz. 901 z 2009 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Naruszenie art. 107 kks

  Interesuje mnie art. 107 kks. Jaki zarzut należy przedstawić osobie za naruszenie tego artykułu (z jakiego artykułu zarzut się stawia i jak on brzmi)?

 • Możliwość dalszej gry wygraną rzeczową

  Czy gry na automatach na punkty tzw. czasówki - wrzucasz monetę i od szczęścia lub umiejętności zależy, czy można zdobyć punkty i dłuższy czas gry, jest grą na (...)

 • Zezwolenie na gry na automatach

  Chcę rozpocząć działalność w zakresie gier na automatach. Zamierzam kupić kilka maszyn i wstawić je do pubów, klubów. Chcę też wynająć lokal i tam prowadzić (...)

 • Konkurs internetowy a gra losowa

  Firma planuje zorganizowanie na stronach www swojego serwisu internetowego konkursu polegającego na umieszczaniu w nim zdjęć przez odwiedzających serwis. Odwiedzający, (...)

 • Gry zręcznościowe

  Jakie zezwolenia muszę uzyskać, abym mógł u siebie w restauracji mieć bilard na monety? Czy są wymagane jakieś specjalne zezwolenia? Jeżeli tak, to od kogo?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 10 poz. 88

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces

 • Monitor Polski 2010 nr 3 poz. 15

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces

 • Monitor Polski 2010 nr 38 poz. 526

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces

 • Monitor Polski 2010 nr 3 poz. 16

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujacych ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces

 • Monitor Polski 2010 nr 35 poz. 486

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.