Logowanie

Monitor Polski Nr 9, poz. 104 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-13
Data wydania:2009-02-02
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2009-02-13

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 9, poz. 104 z 2009


Monitor Polski Nr 9                — 258 —                Poz. 104


104

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 2 lutego 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:


1) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białogardzie;

2) cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej;

3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju;

4) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Cieszynie;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Końskich;

10) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Obornikach; ———————

1)

12) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Âwiętokrzyskim;

13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pile;

14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;

15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu;

16) trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;

17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rawiczu;

18) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sławnie;

19) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szamotułach;

20) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szczecinku;

21) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałczu;

22) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu;

23) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Wrześni;

24) cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze;

25) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Złotowie;

26) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w ˚aganiu;

27) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w ˚arach. Minister Sprawiedliwości: A. Czuma

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507, i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 9, poz. 57.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 9, poz. 104 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 116 z 20092009-02-13

  Komunikat Nr 2/2009/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 115 z 20092009-02-13

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2008 r. w stosunku do 2007 r.

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 114 z 20092009-02-13

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 113 z 20092009-02-13

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2009 w sprawie kwoty bazowej w 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 112 z 20092009-02-13

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 111 z 20092009-02-13

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 110 z 20092009-02-13

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 109 z 20092009-02-13

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 108 z 20092009-02-13

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 107 z 20092009-02-13

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 106 z 20092009-02-13

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 105 z 20092009-02-13

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 103 z 20092009-02-13

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 102 z 20092009-02-13

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 101 z 20092009-02-13

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 100 z 20092009-02-13

  Zarządzenie Nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 99 z 20092009-02-13

  Zarządzenie Nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 98 z 20092009-02-13

  Zarządzenie Nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 97 z 20092009-02-13

  Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 96 z 20092009-02-13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Astanie dnia 29 marca 2007 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Termin wniesienia opłaty za sprzedaż alkoholu

  Wniosłam opłatę za sprzedaż napojów alkoholowych w dniu 2 lutego 2009 r. , właściwy do pobrania opłaty Urząd wszczął postępowanie o wygaśnięciu zezwolenia, w (...)

 • Odebranie godzin nadliczbowych

  Jeden z opisanych wczoraj pracowników przepracował w godzinach nadliczbowych w dniach 23.03.09r. - 3 godziny, 24.03.09r. - 3 godziny, 25.03.09r. – 3 godziny. Razem (...)

 • Równoważny system pracy a liczba dni wolnych

  Ile należy się pracownikowi dni wolnych od pracy w systemie równoważnym?

 • Delegacja sędziego podpisana przez podsekretarza

  17 lipca zeszłego roku Sąd Najwyższy orzekł, że delegacja sędziego do sądu innego niż ten, do którego jest mianowany, musi być podpisana co najmniej przez ministra (...)

 • Termin zapłaty na fakturze

  Kontrahent wystawił fakturę w dniu 1 listopada 2009 r. (niedziela i święto) z terminem zapłaty 8 listopada 2009 r. (niedziela). Chcemy dokonać wpłaty gotówkowej bezpośrednio (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.