Logowanie

Monitor Polski Nr 118, poz. 1199 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2011 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-31
Data wydania:2011-12-20
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 118, poz. 1199 z 2011


Monitor Polski Nr 118                — 7391 —                Poz. 1199


1199

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2011 r. Na podstawie art. 40d ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.1)) ogła1)


sza się, że wskaźnik kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i  odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie, za III  kwartał 2011 r. wynosi 101,89%.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2009  r. Nr  218, poz.  1690, z  2010  r. Nr  105, poz.  668, Nr  182, poz.  1228, Nr  225, poz.  1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz.  235, Nr  75, poz.  398, Nr  138, poz.  808, Nr  171, poz.  1016, Nr  197, poz.  1170, Nr  199, poz.  1175, Nr  232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Z. Derdziuk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 118, poz. 1199 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 118, poz. 1198 z 20112011-12-31

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski Nr 118, poz. 1197 z 20112011-12-31

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 118, poz. 1196 z 20112011-12-31

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 107 z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

 • Monitor Polski Nr 118, poz. 1195 z 20112011-12-31

  Zarządzenie Nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Monitor Polski Nr 118, poz. 1194 z 20112011-12-31

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. o potępieniu stanu wojennego w 30. rocznicę jego wprowadzenia

 • Monitor Polski Nr 118, poz. 1193 z 20112011-12-31

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

 • Monitor Polski Nr 118, poz. 1192 z 20112011-12-31

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uczczenia pamięci Karola Józefa Lipińskiego w 150. rocznicę Jego śmierci

 • Monitor Polski Nr 118, poz. 1191 z 20112011-12-31

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uczczenia pamięci Václava Havla

 • Monitor Polski Nr 118, poz. 1190 z 20112011-12-31

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 160

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 625

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2012 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 888

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2012 r.

 • Monitor Polski 2013 poz. 745

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2013 r.

 • Monitor Polski 2013 poz. 955

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2013 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.