Logowanie

Monitor Polski Nr 15, poz. 162 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-02-28
Data wydania:2011-02-16
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 15, poz. 162 z 2011


Monitor Polski Nr 15                — 403 —                Poz. 162


162

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.1)) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2011 r.:


1) kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą: a) 728,18 zł miesięcznie — emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, b) 560,13 zł miesięcznie — renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy;

2) kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą: a) pielęgnacyjnego — 186,71 zł miesięcznie, b) dla sierot zupełnych — 350,94 zł miesięcznie;

1)

3) kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą: a) 503,82 zł — dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, b) 377,89 zł — dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, c) 428,27 zł — dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: wz. M. Boryczka

pobierz plik

Monitor Polski Nr 15, poz. 162 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 165 z 20112011-02-28

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 164 z 20112011-02-28

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2010 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 163 z 20112011-02-28

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2010 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 161 z 20112011-02-28

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 160 z 20112011-02-28

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby woskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 159 z 20112011-02-28

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 158 z 20112011-02-28

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 157 z 20112011-02-28

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 156 z 20112011-02-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 155 z 20112011-02-28

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 154 z 20112011-02-28

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2011 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2010

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 10 poz. 110

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

 • Monitor Polski 2013 poz. 95

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

 • Monitor Polski 2000 nr 14 poz. 316

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur lub rent.

 • Monitor Polski 2009 nr 14 poz. 188

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

 • Monitor Polski 2001 nr 16 poz. 263

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.