Logowanie

Monitor Polski Nr 6, poz. 71 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2010 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-01-25
Data wydania:2011-01-13
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 6, poz. 71 z 2011


Monitor Polski Nr 6                — 156 —                Poz. 71


71

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2010 r. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.1)) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2010 r. w stosunku do 2009 r. wyniósł 102,8 (wzrost cen o 2,8 %).


1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: w z. H. Dmochowska

pobierz plik

Monitor Polski Nr 6, poz. 71 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 73 z 20112011-01-25

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 72 z 20112011-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 211 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 70 z 20112011-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 69 z 20112011-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 68 z 20112011-01-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 67 z 20112011-01-25

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 66 z 20112011-01-25

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 65 z 20112011-01-25

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Zwierzęta świata" - borsuk, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 64 z 20112011-01-25

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 63 z 20112011-01-25

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Janusza Palikota

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 62 z 20112011-01-25

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

zamów dokument

Porady prawne

 • Podwyższenie czynszu w lokalu

  Jak wysoko można podwyższyć czynsz za najem lokalu mieszkalnego w domu prywatnym w centrum gminy o powierzchni ok. 50 m2 (woda miejska, energia elektryczna, ogrzewanie (...)

 • Zatrudnianie rencistów

  Na jakich zasadach można zatrudnić osobę pobierającą rentę i czy jest konieczność opłacania za tą osobę składek do ZUS-u?

 • Wypowiedzenie stawki czynszu

  Mam zawartą umowę na czas określony na najem lokalu mieszkalnego. Czy w czasie trwania umowy mogę wypowiedzieć stawkę czynszu?

 • Eksmisja emeryta

  Czy można eksmitować lokatora z pierwszą grupą inwalidzką z ogólnego stanu zdrowia i trzecią grupą inwalidzką choroby zawodowej, jeśli tak to w jakim przypadku?

 • Przeliczenie emerytury

  Co to znaczy kiedy ZUS odmawia przeliczenia świadczenia emerytalnego, gdyż jak twierdzi ZUS wskaźnik wymiaru jest niższy od ustalonego poprzednio?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2008 nr 7 poz. 89

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2007 r. w stosunku do 2005 r.

 • Monitor Polski 2010 nr 4 poz. 44

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2009 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 5 poz. 64

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów

 • Monitor Polski 2005 nr 5 poz. 65

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2004 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 24

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.