Logowanie

Monitor Polski Nr 61, poz. 586 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2010 r. przypadających na jednego mieszkańca

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-06
Data wydania:2011-06-22
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 61, poz. 586 z 2011


Monitor Polski Nr 61                — 5097 —                Poz. 586


586

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2010 r. przypadających na jednego mieszkańca Na podstawie art. 404 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001  r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) ogłasza się, że


1)

średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2010 r. z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4—6 tej ustawy, wyniosła:

1) dla gmin — 20,18 zł;

2) dla powiatów — 5,18 zł.

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2008  r. Nr  111, poz.  708, Nr  138, poz.  865, Nr  154, poz.  958, Nr  171, poz.  1056, Nr  199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr  19, poz.  100, Nr  20, poz.  106, Nr  79, poz.  666, Nr  130, poz.  1070 i  Nr  215, poz.  1664, z  2010  r. Nr  21, poz.  104, Nr  28, poz.  145, Nr 40, poz. 227, Nr  76, poz.  489, Nr  119, poz.  804, Nr  152, poz.  1018 i  1019, Nr  182, poz.  1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569 i Nr 122, poz. 695.

Minister Środowiska: A. Kraszewski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 61, poz. 586 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 588 z 20112011-07-06

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2011 r. o przyjętych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r. w województwie wielkopolskim, w okręgu wyborczym nr 37

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 587 z 20112011-07-06

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 czerwca 2011 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Iuventus Plus"

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 585 z 20112011-07-06

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 584 z 20112011-07-06

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 583 z 20112011-07-06

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku

zamów dokument

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Odprawa z FGŚP

  W dniu zakończenia mojej pracy z końcem marca powinienem otrzymać 2 miesięczną odprawę. Obawiam się, że nie otrzymam jej od pracodawcy i zmuszony będę składać (...)

 • Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

  Po wyczerpaniu okresu zasiłku chorobowego zostało mi przyznane świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy. Dotychczas świadczenie to wypłacał mi zakład pracy, (...)

 • Wysokość dodatku mieszkaniowego

  Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

 • Prawo wyborcze do samorządu a zameldowanie

  Od 8 lat przebywam na stałe w małej miejscowości w domku letniskowym całorocznym. Czy posiadam czynne i bierne prawo wyborcze na tym terenie? W ordynacji wyborczej używa (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 471

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2011 r. przypadających na jednego mieszkańca

 • Monitor Polski 2002 nr 21 poz. 376

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2001 r. przypadających na jednego mieszkańca.

 • Monitor Polski 2013 poz. 545

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2012 r. przypadających na jednego mieszkańca

 • Monitor Polski 2010 nr 46 poz. 641

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2009 r. przypadających na jednego mieszkańca

 • Monitor Polski 2002 nr 54 poz. 744

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 29 października 2002 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 2002 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.