Logowanie

Monitor Polski Nr 61, poz. 588 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2011 r. o przyjętych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r. w województwie wielkopolskim, w okręgu wyborczym nr 37

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-06
Data wydania:2011-06-20
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 61, poz. 588 z 2011


Monitor Polski Nr 61                — 5099 —                Poz. 588


588

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 czerwca 2011 r. o przyjętych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r. w województwie wielkopolskim, w okręgu wyborczym nr 37 Na podstawie art. 124 ustawy z  dnia 12 kwietnia 2001  r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z  2007  r. Nr  190, poz.  1360, z  późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że do złożenia sprawozdania wyborczego zobowiązanych było 5 komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w  dniu 6 lutego 2011  r.


1)

w  województwie wielkopolskim, w  okręgu wyborczym nr 37. Sprawozdania wyborcze złożyły wszystkie zobowiązane do tego komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza zbadała przedłożone sprawozdania i, zgodnie z  art. 122 ust.  1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, postanowiła przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 5  komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku do komunikatu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2008  r. Nr  171, poz.  1056, z  2009  r. Nr 119, poz. 999, z 2010 r. Nr 212, poz. 1385 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172 i Nr 94, poz. 550.

Załącznik do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2011 r. (poz. 588)

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA WYBORCZE ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

3. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

5. Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Tadeusza Stokłosy

pobierz plik

Monitor Polski Nr 61, poz. 588 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 587 z 20112011-07-06

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 czerwca 2011 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Iuventus Plus"

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 586 z 20112011-07-06

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2010 r. przypadających na jednego mieszkańca

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 585 z 20112011-07-06

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 584 z 20112011-07-06

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 583 z 20112011-07-06

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 98 poz. 1155

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 grudnia 2010 r. o przyjętych sprawo-zdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w okręgach wyborczych nr 15, 21 i 30

 • Monitor Polski 2008 nr 90 poz. 784

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 listopada 2008 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w okręgu wyborczym nr 21

 • Monitor Polski 2011 nr 83 poz. 852

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 35 poz. 415

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2010 nr 59 poz. 780

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 20 czerwca 2010 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.