Logowanie

Monitor Polski Nr 68, poz. 673 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-29
Data wydania:2011-07-12
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 68, poz. 673 z 2011


Monitor Polski Nr 68                — 5589 —                Poz. 673


673

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Na podstawie art.  31a ustawy z  dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.  U. z  2007  r. Nr  59, poz.  404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99) ogłasza się, że wysokość:


1) trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis dla Polski wynosi:

1)

a) w rolnictwie — 119 542 500,00 euro, b) w rybołówstwie — 21 125 000,00 euro;

2) wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi: a) w rolnictwie — 57 006 498,00 euro, b) w rybołówstwie — 306 529,01 euro.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

pobierz plik

Monitor Polski Nr 68, poz. 673 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 681 z 20112011-07-29

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 680 z 20112011-07-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 679 z 20112011-07-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 678 z 20112011-07-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 677 z 20112011-07-29

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 676 z 20112011-07-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 675 z 20112011-07-29

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 674 z 20112011-07-29

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 672 z 20112011-07-29

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie obowiązków przełożonych policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz ratowników oddziałów obrony cywilnej w zakresie zapewnienia realizacji uprawnień wyborczych

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 671 z 20112011-07-29

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Janusza Chwieruta

zamów dokument

Porady prawne

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

  Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT. Od 3 lat korzystam z amortyzacji de minimis. Mieszczę się w limitach, spełniam wymagania do skorzystania z amortyzacji (...)

 • Sprzedaż środków, na które skorzystano z pomocy

  Czy na środki, co do których zastosowano jednorazową amortyzację - w ramach pomocy de minimis, obowiązuje mnie jakiś okres, przez który nie mogę tych środków sprzedać? (...)

 • Zaświadczenie o pomocy de minimis

  Zakład pracy chronionej, który jest ustawowo zwolniony z podatku od nieruchomości, zwraca się z prośbą o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w związku (...)

 • POMOC DE MINIMIS - podatek od nieruchomości.

  Właścicielami gruntu są dwie osoby (dwoje przedsiębiorców prowadzących nie zależnie od siebie jednoosobowe działalności gospodarcze). Razem zwrócili się o zwolnienie (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 96 poz. 972

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski 2008 nr 8 poz. 101

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski 2009 nr 5 poz. 50

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski 2008 nr 70 poz. 636

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski 2008 nr 88 poz. 773

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.