Logowanie

Monitor Polski Nr 68, poz. 674 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-29
Data wydania:2011-07-11
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 68, poz. 674 z 2011


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 68                — 5590 —                Poz. 674


674

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lipca 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje: Do obsadzenia pozostają:


1) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w  Wysokiem Mazowieckiem. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w  terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

2) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w  Białymstoku w  terminie 1  miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

3) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w  Lidzbarku Warmińskim. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w  terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

4) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w terminie 1  miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

5) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w  Białymstoku w  terminie 1  miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

6) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Piszu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

7) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w  Ostrowi Mazowieckiej. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w  terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

1)

8) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Sejnach. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w  Białymstoku w  terminie 1  miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

9) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Malborku. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

10) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w  Starogardzie Gdańskim. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w  Gdańsku w  terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

11) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w  Inowrocławiu. Wnioski o  powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w  Gdańsku w  terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

12) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Tucholi. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

13) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Elblągu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

14) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

15) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Miastku. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

16) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w  Grudziądzu. Wnioski o  powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w  Gdańsku w  terminie 1  miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2007  r. Nr  25, poz.  162, Nr  44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769, z 2009 r. Nr 26, poz.  156, Nr  81, poz.  687, Nr  105, poz.  879 i  Nr  223, poz.  1777, z  2010  r. Nr  40, poz.  228, Nr  155, poz.  1038 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 68, poz. 674 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 681 z 20112011-07-29

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 680 z 20112011-07-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 679 z 20112011-07-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 678 z 20112011-07-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 677 z 20112011-07-29

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 676 z 20112011-07-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 675 z 20112011-07-29

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 673 z 20112011-07-29

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 672 z 20112011-07-29

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie obowiązków przełożonych policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz ratowników oddziałów obrony cywilnej w zakresie zapewnienia realizacji uprawnień wyborczych

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 671 z 20112011-07-29

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Janusza Chwieruta

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.