Logowanie

Monitor Polski Nr 82, poz. 831 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-13
Data wydania:2011-08-19
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 82, poz. 831 z 2011


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 82                — 6577 —                Poz. 831


831

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 sierpnia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje: Do obsadzenia pozostają:


1) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

2) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

3) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 1  miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

4) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w  Katowicach w  terminie 1  miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

5) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Rybniku. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w  Katowicach w  terminie 1  miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

6) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w  Katowicach w  terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

7) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

1)

8) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Lesznie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

9) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w  Pile. Wnioski o  powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w  Poznaniu w  terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

10) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Śremie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

11) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w  Nowej Soli. Wnioski o  powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w  Poznaniu w  terminie 1  miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

12) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Wałczu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

13) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w  Lwówku Śląskim. Wnioski o  powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w terminie 1  miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

14) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w  terminie 1  miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

15) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Głogowie. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w  terminie 1  miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

16) stanowisko komornika sądowego w  rewirze przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu. Wnioski o  powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w terminie 1  miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2007  r. Nr  25, poz.  162, Nr  44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769, z 2009 r. Nr 26, poz.  156, Nr  81, poz.  687, Nr  105, poz.  879 i  Nr  223, poz.  1777, z  2010  r. Nr  40, poz.  228, Nr  155, poz.  1038 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 82, poz. 831 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 835 z 20112011-09-13

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 834 z 20112011-09-13

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011—2020"

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 833 z 20112011-09-13

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 832 z 20112011-09-13

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 17 sierpnia 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 830 z 20112011-09-13

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2012 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 829 z 20112011-09-13

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" — Poznań, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 828 z 20112011-09-13

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2012

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 827 z 20112011-09-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2011 r. nr 110-27-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 826 z 20112011-09-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2011 r. nr 110-26-2011 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.