Logowanie

Monitor Polski Nr 84, poz. 880 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2011 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-19
Data wydania:2011-09-08
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 84, poz. 880 z 2011


Monitor Polski Nr 84                — 6646 —                Poz. 880


880

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2011 r. Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z  późn. zm.2)) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2011 r. wynosi 101,50%. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak


1)

Minister Pracy i  Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i  Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2010  r. Nr  40, poz.  224, Nr  134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001 i Nr 187, poz. 1112.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 84, poz. 880 z 2011 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 1020

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2013 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 45 poz. 507

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 118 poz. 1199

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 113 poz. 1148

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 160

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.