Logowanie

Monitor Polski Nr 86, poz. 903 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-23
Data wydania:2011-08-31
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 86, poz. 903 z 2011


Monitor Polski Nr 86 — 6697 — Poz. 903


903

KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z  dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, co następuje:

1) mieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.pois.gov.pl w  zakładce Dokumenty i wytyczne — Dokumenty programowe;


2) mienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stosuje się od dnia zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. od dnia 9 sierpnia 2011 r.;

3) miany wprowadzone do Szczegółowego opisu z priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko są następujące: a)   działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego z przeniesiono kwotę 25 000 000 euro na działanie 7.2 Rozwój transportu morskiego,

1)

b)   działaniu 7.1 Rozwój transportu kolejowego w uzupełniono listę beneficjentów o  samorządy województw dla typu projektu z zakresu zakupu taboru kolejowego oraz określono maksymalny poziom dofinansowania dla tego typu projektu i beneficjenta, c)   działaniu 7.1 Rozwój transportu kolejowego w uzupełniono, że wymóg minimalnej wartości projektu w wysokości 16 000 000 złotych odnosi się również do typu projektu z  zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, d)   działaniu 7.3 Transport miejski w  obszarach w metropolitalnych podniesiono stopę dofinansowania z poziomu 52,13% do poziomu 58,97%, e)   działaniu 12.2 Inwestycje w  infrastrukturę w ochrony zdrowia o  znaczeniu ponadregionalnym dokonano korekty jednostki miary dla wskaźnika Średnia liczba pacjentów leczonych w  ciągu miesiąca w  szpitalach wysokospecjalistycznych, tj. zamiast tysiąc osób jest tysiąc osób na miesiąc, f) miany o  charakterze doprecyzowującym oraz z aktualizującym w całym dokumencie.

Z godnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z  2009  r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i  Środowisko. Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr  216, poz. 1600).

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

pobierz plik

Monitor Polski Nr 86, poz. 903 z 2011 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 781

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski 2011 nr 97 poz. 985

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2011 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski 2012 poz. 93

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski 2009 nr 48 poz. 712

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 lipca 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski 2012 poz. 92

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.