Logowanie

Monitor Polski Nr 95, poz. 961 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-25
Data wydania:2011-10-19
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 95, poz. 961 z 2011


Monitor Polski Nr 95                — 6900 —                Poz. 961


961

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991  r. o  podatkach i  opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.2)) ogłasza się górne granice stawek kwotowych na rok 2012 określone w:


1) art.  5 w  ust.  1 w  pkt 1 ustawy z  dnia 12 stycznia 1991  r. o  podatkach i  opłatach lokalnych, zwanej dalej „ustawą”, w: a) lit. a b) lit. b c) lit. c — 0,84 zł, — 4,33 zł, — 0,43 zł;

3) art. 10 w ust. 1 ustawy w: a) pkt 1 w: — lit. a — 779,68 zł, — lit. b — 1300,71 zł, — lit. c — 1560,84 zł, b) pkt 2 c) pkt 3 — 2978,53 zł, — 1820,96 zł,

d) pkt 4 w: — lit. a — 2302,20 zł, — lit. b — 2978,53 zł, e) pkt 5 — 1560,84 zł,

2) art. 5 w ust. 1 w pkt 2 ustawy w: a) lit. a b) lit. b c) lit. c d) lit. d e) lit. e

1)

— 0,70 zł, — 21,94 zł, — 10,24 zł, — 4,45 zł, — 7,36 zł;

f) pkt 6 w: — lit. a — 1820,96 zł, — lit. b — 2302,20 zł, g) pkt 7 w: — lit. a — 1820,96 zł, — lit. b — 2302,20 zł;

4) art. 19 w pkt 1 ustawy w: a) lit. a b) lit. b c) lit. c d) lit. d e) lit. f — 728,64 zł, — 2,08 zł, — 2,96 zł, — 4,09 zł, — 115,31 zł. Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2010  r. Nr  96, poz.  620, Nr  225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 95, poz. 961 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 95, poz. 970 z 20112011-10-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 95, poz. 969 z 20112011-10-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 95, poz. 968 z 20112011-10-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 95, poz. 967 z 20112011-10-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2011 r. w stosunku do września 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 95, poz. 966 z 20112011-10-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 95, poz. 965 z 20112011-10-25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 95, poz. 964 z 20112011-10-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 95, poz. 963 z 20112011-10-25

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012

 • Monitor Polski Nr 95, poz. 962 z 20112011-10-25

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 95, poz. 959 z 20112011-10-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 95, poz. 960 z 20112011-10-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 587

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.

 • Monitor Polski 2010 nr 55 poz. 755

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r.

 • Monitor Polski 2013 poz. 724

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

 • Monitor Polski 2009 nr 52 poz. 742

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-18 poz. 1375

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.