Logowanie

Monitor Polski Nr 99, poz. 1005 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-11-14
Data wydania:2011-10-20
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 99, poz. 1005 z 2011


Monitor Polski Nr 99                — 7000 —                Poz. 1005


1005

KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód Na podstawie art. 35 ust.  7 pkt 2 ustawy z  dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, że:


1) zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr  MRR/H/14(3)09/2011 w  zakresie wybranych zagadnień związanych z  przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w  tym projektów generują1)

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust.  2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr  216, poz. 1600).

cych dochód, wydane na podstawie art. 35 ust.  3 pkt 4b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http:// www.mrr.gov.pl w zakładce Fundusze Europejskie/ Wytyczne MRR/Obowiązujące/Horyzontalne oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Wytyczne polskie/Wytyczne horyzontalne — obowiązujące;

2) zmienione wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu. Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

pobierz plik

Monitor Polski Nr 99, poz. 1005 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1007 z 20112011-11-14

  Komunikat nr 11/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1006 z 20112011-11-14

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie pierwszego wskaźnika waloryzacji

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1004 z 20112011-11-14

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 17 października 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1003 z 20112011-11-14

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2011 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2007—2009

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1002 z 20112011-11-14

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1001 z 20112011-11-14

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1000 z 20112011-11-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2011 r. nr 115-9-11 w sprawie nadania tytułu profesora

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2007 nr 68 poz. 756

 • Monitor Polski 2009 nr 9 poz. 110

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

 • Monitor Polski 2010 nr 6 poz. 55

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych

 • Monitor Polski 2010 nr 59 poz. 786

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych

 • Monitor Polski 2008 nr 68 poz. 615

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.