Logowanie

Monitor Polski Poz. 356 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł, upamiętniających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA w Polsce i na Ukrainie 2012, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-05-29
Data wydania:2012-05-16
Data wejscia w życie:2012-05-29
Data obowiązywania:2012-05-29

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 356 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 356

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO zdnia 16 maja 2012r. wsprawie ustalenia wzorów, próby, masy iwielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł, upamiętniających Mistrzostwa Europy wPiłce Nożnej UEFA wPolsce ina Ukrainie 2012, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu Na podstawie art.33 ust.1 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. oNarodowym Banku Polskim (Dz.U. z2005 r. Nr1, poz.2, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Ustala się:

1) wzór, próbę, masę iwielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone wzałączniku nr1 do zarządzenia,

2) wzór, próbę, masę iwielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone wzałączniku nr2 do zarządzenia – upamiętniających Mistrzostwa Europy wPiłce Nożnej UEFA wPolsce ina Ukrainie

2012. §

2. Monety, októrych mowa w§1, wprowadza się do obiegu zdniem 4 czerwca 2012r. §

3. Zarządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia. Prezes Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

1)

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr167, poz.1398, z2006r. Nr157, poz.1119, z2007r. Nr25, poz.162 iNr61, poz.410, z2008r. Nr209, poz.1315 i1317, z2009r. Nr69, poz.589 iNr143, poz.1164, z2010 r. Nr109, poz.709 iNr257, poz.1724 oraz z2011r. Nr75, poz.398 iNr117, poz.676.

Monitor Polski –2– Poz. 356

Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego zdnia 16 maja 2012r. (poz.356)

Załącznik nr1

WZÓR, PRÓBA, MASA IWIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ Wartość Cechy graficzne strona główna 10 zł Wprawym górnym rogu, na wyodrębnionej płaszczyźnie oraz na tle stylizowanych wizerunków ludowych wycinanek zmotywami roślinnymi, nawiązujących do motywów graficznych związanych zEuro 2012, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po lewej stronie, półkolem, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod orłem wizerunek logo UEFA EURO

2012. Pod nim napis: 10/ZŁOTYCH/2012. Po lewej stronie znak Mennicy Polskiej S.A.: MW. Centralnie, stylizowany wizerunek piłkarza ifragmentu piłki, na tle zarysu cienia jego postaci. Na wyodrębnionej płaszczyźnie, od góry ku dołowi, półkolem napis: UEFA EURO 2012TM POLSKA-UKRAINA. Gładki 33,63 49,95 x 28,31 (kształt nieregularny) Ag 925/1000 do 5 000

strona odwrotna Brzeg (bok) Masa (wgramach) Wymiary monety (wmilimetrach) Próba Wielkość emisji (wsztukach)

Załącznik nr2

WZÓR, PRÓBA, MASA IWIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ Wartość Cechy graficzne strona główna 10 zł Wprawym górnym rogu, na wyodrębnionej płaszczyźnie oraz na tle stylizowanych wizerunków ludowych wycinanek zmotywami roślinnymi, nawiązujących do motywów graficznych związanych zEuro 2012, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po lewej stronie, półkolem, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod orłem wizerunek logo UEFA EURO

2012. Pod nim napis: 10/ZŁOTYCH/2012. Po lewej stronie znak Mennicy Narodowego Banku Ukrainy. Centralnie, stylizowany wizerunek piłkarza ifragmentu piłki, na tle zarysu cienia jego postaci. Na wyodrębnionej płaszczyźnie, od góry ku dołowi, półkolem napis: UEFA EURO 2012TM POLSKA-UKRAINA. Gładki 33,63 49,95 x 28,31 (kształt nieregularny) Ag 925/1000 do 5 000

strona odwrotna Brzeg (bok) Masa (wgramach) Wymiary monety (wmilimetrach) Próba Wielkość emisji (wsztukach)

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 356 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 324

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, 20 zł, 100 zł i 500 zł, upamiętniających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UE FA w Polsce i na Ukrainie 2012, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2012 poz. 899

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii „Polscy malarze XIX/XX wieku” – Piotr Michałowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2010 nr 17 poz. 182

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2002 nr 16 poz. 268

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-19 poz. 1385


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.