Logowanie

Monitor Polski Poz. 576 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych na lata 2007–2013 i przysługujących w ich ramach środków odwoławczych oraz instytucji właściwych do ich rozpatrzenia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-07-09
Data wydania:2013-07-08
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 576 z 2013


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576

KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

1) zdnia 8lipca 2013r. w sprawie listy programów operacyjnych na lata 2007–2013 i przysługujących w ich ramach środków odwoławczych oraz instytucji właściwych do ich rozpatrzenia Na podstawie art.2 ust. 2 ustawy zdnia 19 kwietnia 2013r. ozmianie ustawy ozasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. poz.714) ogłasza się listę programów operacyjnych na lata 2007–2013 iprzysługujących wich ramach środków odwoławczych oraz instytucji właściwych do ich rozpatrzenia, stanowiącą załącznik do komunikatu. Minister Rozwoju Regionalnego: wz. A. Zdziebło


1)

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie §1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz.U. Nr248, poz.1487).

Monitor Polski –2– Poz. 576

Załącznik do komunikatu Ministra Rozwoju Regionalnego zdnia 8 lipca 2013 r. (poz.576)

LISTA PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA LATA 2007–2013 IPRZYSŁUGUJĄCYCH WICH RAMACH ŚRODKÓW ODWOŁAWCZYCH ORAZ INSTYTUCJI WŁAŚCIWYCH DO ICH ROZPATRZENIA

I. Programy operacyjne krajowe

Tabela nr

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś Priorytetowa

1)

Przysługujące środki odwoławcze

Instytucja rozpatrująca środek odwoławczy

Instytucja Wdrażająca (IW) – od oceny formalnej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko IV; V; IX: Działania 1–3; X: Działanie 2; XII; XIII Odwołanie Instytucja Zarządzająca (IZ) Odwołanie Protest Protest I; II i merytorycznej I stopnia Instytucja Pośrednicząca (IP) – od oceny merytorycznej II stopnia Instytucja Zarządzająca (IZ) Instytucja Wdrażająca (IW)

1)

Oś Priorytetowa III oraz Oś Priorytetowa X Działanie 1 – projekty indywidualne.

Monitor Polski –3– Poz. 576

Protest VI–VIII

Instytucja Wdrażająca (IW)

Odwołanie

Instytucja Pośrednicząca (IP)

IX: Działania 4–6; X: Działanie 3

Protest

Instytucja Pośrednicząca (IP)

Odwołanie

Instytucja Zarządzająca (IZ)

Protest

Instytucja Pośrednicząca (IP)

XI Odwołanie

Instytucja Pośrednicząca (IP) – od oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca (IZ) – od oceny merytorycznej I i II stopnia

Monitor Polski –4– Poz. 576

Tabela nr

2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

Oś Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 I–VI; VIII Priorytetowa2)

Przysługujące środki odwoławcze

Instytucja rozpatrująca środek odwoławczy

Protest

Instytucja Pośrednicząca (IP)

Tabela nr

3. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

Oś Priorytetowa

Przysługujące środki odwoławcze

Instytucja rozpatrująca środek odwoławczy

Protest I–VI

Instytucja Pośrednicząca (IP)

Odwołanie

Instytucja Zarządzająca (IZ)

2)

Oś Priorytetowa VII oraz Oś Priorytetowa IX – projekty indywidualne i systemowe.

Monitor Polski –5– Poz. 576

Tabela nr

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś Priorytetowa3) 4)

Przysługujące środki odwoławcze

Instytucja rozpatrująca środek odwoławczy

I: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 1.3: Poddziałanie 1.3.1

Protest

Instytucja Wdrażająca (IW)

Odwołanie

Instytucja Pośrednicząca (IP)

I: Działanie 1.5

Protest

Instytucja Pośrednicząca (IP)

Odwołanie

Instytucja Zarządzająca (IZ)

3)

4)

Oś Priorytetowa I Działanie 1.1 i 1.2, Działanie 1.3: Poddziałania 1.3.3–1.3.7, Działanie 1.4, Oś Priorytetowa II Działanie 2.1: Poddziałanie 2.1.3, Działanie 2.2: Poddziałanie 2.2.1 i 2.2.2, Działanie 2.3: Poddziałania 2.3.1–2.3.3, Oś Priorytetowa III Działanie 3.1: Poddziałania 3.1.1 i 3.1.2; Działanie 3.2; Działanie 3.3: Poddziałanie 3.3.1 i 3.3.3; Działanie 3.4: Poddziałanie 3.4.1 i 3.4.2, Oś Priorytetowa IV Działanie 4.1: Poddziałanie 4.1.3, Oś Priorytetowa V Działanie 5.1: Poddziałania 5.1.1–5.1.3; Działanie 5.2: Poddziałanie 5.2.2; Działanie 5.3; Działanie 5.4: Poddziałanie 5.4.1; Działanie 5.5: Poddziałanie 5.5.1, Oś Priorytetowa VI Działanie 6.1: Poddziałanie 6.1.3, Oś Priorytetowa VII Działanie 7.1: Poddziałania 7.1.1–7.1.3, Oś Priorytetowa VIII Działanie 8.1: Poddziałanie 8.1.4, Działanie 8.2: Poddziałanie 8.2.2, Oś Priorytetowa IX Działanie 9.1: Poddziałanie 9.1.3 – projekty systemowe. Oś Priorytetowa I Działanie 1.3: Podziałanie 1.3.2, Oś Priorytetowa VI Działanie 6.3, Oś Priorytetowa VII Działanie 7.3, Oś Priorytetowa IX Działanie 9.3 – realizacja zakończona do dnia 31 grudnia 2011 r.

Monitor Polski –6– Poz. 576

II: Działanie 2.1: Poddziałanie 2.1.1 i 2.1.2, Działanie 2.3: Poddziałanie 2.3.4 III: Działanie 3.3: Poddziałanie 3.3.2 i 3.3.4, Działanie 3.4: Poddziałanie 3.4.3, Działanie 3.5 IV: Działanie 4.1: Poddziałanie 4.1.1 i 4.1.2, Działanie 4.2, Działanie 4.3 V: Działanie 5.2: Poddziałanie 5.2.1 i 5.2.3 Protest Instytucja Pośrednicząca (IP) Odwołanie Instytucja Zarządzająca (IZ) Protest Instytucja Pośrednicząca (IP) Odwołanie Instytucja Pośrednicząca (IP) Protest Instytucja Wdrażająca (IW) Odwołanie Instytucja Pośrednicząca (IP) Protest Instytucja Wdrażająca (IW)

Odwołanie

Instytucja Zarządzająca (IZ)

Monitor Polski –7– Poz. 576


V: Działanie 5.4: Poddziałanie 5.4.2, Działanie 5.5: Poddziałanie 5.5.2 Odwołanie Instytucja Zarządzająca (IZ) Protest Instytucja Wdrażająca (IW)

Instytucja Pośrednicząca (IP)5) VI: Działanie 6.1: Poddziałanie 6.1.1 i 6.1.2 Odwołanie Instytucja Pośrednicząca (IP)7) Instytucja Pośrednicząca (IP)8) Protest VI: Działanie 6.2 Odwołanie Instytucja Pośrednicząca (IP)10) Instytucja Wdrażająca (IW)9) Protest Instytucja Wdrażająca (IW)6) Instytucja Zarządzająca (IZ)

Instytucja Zarządzająca (IZ)

5)

6) 7)

8) 9) 10)

Województwa: podkarpackie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Województwa: podkarpackie, podlaskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

mazowieckie, mazowieckie, mazowieckie, mazowieckie,

Monitor Polski –8– Poz. 576

Instytucja Pośrednicząca (IP)11) VII: Działanie 7.2: Poddziałanie 7.2.1 i 7.2.2, Działanie 7.4 Odwołanie Instytucja Pośrednicząca (IP)13) Instytucja Pośrednicząca (IP)14) VIII: Działanie 8.1: Poddziałania 8.1.1–8.1.3 Odwołanie Instytucja Pośrednicząca (IP)16) Instytucja Pośrednicząca (IP)17) VIII: Działanie 8.2: Poddziałanie 8.2.1 Odwołanie Instytucja Pośrednicząca (IP)19) Protest Instytucja Wdrażająca (IW)18) Instytucja Zarządzająca (IZ) Protest Instytucja Wdrażająca (IW)15) Instytucja Zarządzająca (IZ) Protest Instytucja Wdrażająca (IW)12) Instytucja Zarządzająca (IZ)

11)

12) 13)

14) 15)

16) 17)

18) 19)

Województwa: lubuskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie. Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, warmińsko-mazurskie. Województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. Województwa: dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Województwa: dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. Województwa: małopolskie, mazowieckie. Województwa: małopolskie, mazowieckie.

Monitor Polski –9– Poz. 576

IX: Działanie 9.1: Poddziałanie 9.1.1 i 9.1.2, Działanie 9.2, Działanie 9.4, Działanie 9.5 IX: Działanie 9.6: Poddziałania 9.6.1–9.6.3 Odwołanie Protest Odwołanie Protest

Instytucja Pośrednicząca (IP)20)

Instytucja Wdrażająca (IW)21) Instytucja Zarządzająca (IZ)

Instytucja Pośrednicząca (IP)22) Instytucja Pośrednicząca (IP)23) Instytucja Wdrażająca (IW)24) Instytucja Zarządzająca (IZ) Instytucja Pośrednicząca (IP)25)

20)

21) 22)

23) 24) 25)

Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. Województwa: małopolskie, mazowieckie, opolskie. Województwa: małopolskie, mazowieckie, opolskie. Województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. Województwa: dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, śląskie. Województwa: dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, śląskie.

Monitor Polski – 10 – Poz. 576

II. Programy operacyjne regionalne

Tabela nr

5. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 I–IX Protest26) Instytucja Zarządzająca (IZ) Oś priorytetowa Przysługujące środki odwoławcze Instytucja rozpatrująca środek odwoławczy

Tabela nr

6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 I–VII Protest27) Instytucja Zarządzająca (IZ) Oś priorytetowa Przysługujące środki odwoławcze Instytucja rozpatrująca środek odwoławczy

26) 27)

Nazwa środka odwoławczego stosowana przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. poz. 714): „odwołanie”. Nazwa środka odwoławczego stosowana przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: „wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy”.


Monitor Polski – 11 – Poz. 576

Tabela nr

7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013 III–VIII Protest Instytucja Zarządzająca (IZ) I; II Protest Instytucja Wdrażająca (IW) Oś priorytetowa Przysługujące środki odwoławcze Instytucja rozpatrująca środek odwoławczy

Tabela nr

8. Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013 I–VI Protest Instytucja Zarządzająca (IZ) Oś priorytetowa Przysługujące środki odwoławcze Instytucja rozpatrująca środek odwoławczy

Monitor Polski – 12 – Poz. 576

Tabela nr

9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

Oś priorytetowa

Przysługujące środki odwoławcze

Instytucja rozpatrująca środek odwoławczy

I–VII

Protest

Instytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr

10. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013

Oś priorytetowa

Przysługujące środki odwoławcze

Instytucja rozpatrująca środek odwoławczy

I–VIII

Protest

Instytucja Zarządzająca (IZ)

Monitor Polski – 13 – Poz. 576

Tabela nr

11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013 I–VII Protest Instytucja Wdrażająca (IW) Oś priorytetowa Przysługujące środki odwoławcze Instytucja rozpatrująca środek odwoławczy

Tabela nr

12. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007–2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007–2013 I–VI Protest Instytucja Zarządzająca (IZ) Oś priorytetowa Przysługujące środki odwoławcze Instytucja rozpatrująca środek odwoławczy

Monitor Polski – 14 – Poz. 576

Tabela nr

13. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013

Oś priorytetowa

Przysługujące środki odwoławcze

Instytucja rozpatrująca środek odwoławczy

I–VII

Protest

Instytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr

14. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013

Oś priorytetowa

Przysługujące środki odwoławcze

Instytucja rozpatrująca środek odwoławczy

I–VII

Protest

Instytucja Zarządzająca (IZ)

Monitor Polski – 15 – Poz. 576

Tabela nr

15. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013

Oś priorytetowa Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013 I: etap oceny formalnej, wykonalności oraz strategicznej I: etap wyboru wniosków o dofinansowanie

Przysługujące środki odwoławcze

Instytucja rozpatrująca środek odwoławczy

Protest

Instytucja Wdrażająca (IW)

Odwołanie

Instytucja Zarządzająca (IZ)

Protest

Instytucja Zarządzająca (IZ)

II–IX

Protest

Instytucja Zarządzająca (IZ)

Monitor Polski – 16 – Poz. 576

Tabela nr

16. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007–2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007–2013

Oś priorytetowa

Przysługujące środki odwoławcze

Instytucja rozpatrująca środek odwoławczy

I–X

Protest

Instytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr

17. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013

Oś priorytetowa

Przysługujące środki odwoławcze

Instytucja rozpatrująca środek odwoławczy

I–VII

Protest

Instytucja Zarządzająca (IZ)

Monitor Polski – 17 – Poz. 576

Tabela nr

18. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007–2013

Oś priorytetowa

Przysługujące środki odwoławcze

Instytucja rozpatrująca środek odwoławczy

I Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007–2013 (z wyłączeniem Działania 1.1 Poddziałania 1.1.5–1.1.9); II–V; VII; VIII I: Działanie 1.1: Poddziałania 1.1.5–1.1.9 Protest Instytucja Wdrażająca (IW) Protest Instytucja Zarządzająca (IZ)

VI

Protest

Instytucja Pośrednicząca (IP)

Monitor Polski – 18 – Poz. 576

Tabela nr

19. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013

Oś priorytetowa

Przysługujące środki odwoławcze

Instytucja rozpatrująca środek odwoławczy

I–VII

Protest

Instytucja Zarządzająca (IZ)

Tabela nr

20. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013

Oś priorytetowa

Przysługujące środki odwoławcze

Instytucja rozpatrująca środek odwoławczy

I–VIII

Protest

Instytucja Zarządzająca (IZ)

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 576 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1041 z 20132013-12-31

  Uchwała Nr 233 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1040 z 20132013-12-31

  Uchwała Nr 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1039 z 20132013-12-31

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1038 z 20132013-12-30

  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1037 z 20132013-12-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1036 z 20132013-12-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1035 z 20132013-12-30

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1034 z 20132013-12-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1033 z 20132013-12-27

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1032 z 20132013-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1031 z 20132013-12-20

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90 rocznicę jego śmierci

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1030 z 20132013-12-20

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 za I kwartał 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1029 z 20132013-12-19

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1028 z 20132013-12-19

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1027 z 20132013-12-19

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1026 z 20132013-12-18

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1025 z 20132013-12-17

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20132013-12-17

  Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20132013-12-16

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 6 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20132013-12-16

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20132013-12-16

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie

zamów dokument

Porady prawne

 • Dotacje z programów unijnych

  Otrzymałem dotację w ramach działalności z programu 2007-2013, która jest zwolniona w pewnej części z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W jaki (...)

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Limit stopy procentowej pożyczki w lombardzie

  Osoba fizyczna prowadzi lombard, która udziela pożyczek dla innych osób fizycznych pod zastaw rzeczy. Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące stopy procentowej udzielanych (...)

 • Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  Boję się, że Zakład Ubezpieczeń społecznych nałoży na mnie opłatę dodatkową za niezapłacenie składki na ubezpieczenie społeczne. Czy od takiej decyzji przysługuje (...)

 • Darowizny na rzecz Policji

  Czy jako prywatna firma (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) mogę przekazać czy przekazywać darowizny dla Policji?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2008 nr 1 poz. 14

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących prowadzenia negocjacji programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 z Komisją Europejską

 • Monitor Polski 2008 nr 66 poz. 589

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 września 2008 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013

 • Komunikat UE z 2008-03-15 nr 70 poz. 11

  Pomoc państwa — Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007–2013 — Zatwierdzenie przez państwa członkowskie (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-24 poz. 714

  Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-16 poz. 1137

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.