Logowanie

Monitor Polski Poz. 722 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013–2018

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-09-09
Data wydania:2013-08-12
Data wejscia w życie:2013-08-12
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 722 z 2013


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Poz. 722

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ zdnia 12 sierpnia 2013r. wsprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję wlatach 2013–2018 Na podstawie art.166 §3 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr21, poz.112, zpóźn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: §1. Powołuje się zdniem 20 sierpnia 2013r. następujące osoby na komisarzy wyborczych: województwo dolnośląskie 1) sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Stanisław Rączkowski – Komisarz Wyborczy wLegnicy, 2) sędzia Sądu Rejonowego wWałbrzychu Maciej Henryk Ejsmont – Komisarz Wyborczy wWałbrzychu; województwo kujawsko-pomorskie 3) sędzia Sądu Okręgowego wToruniu Andrzej Aleksander Walenta – Komisarz Wyborczy wToruniu, 4) sędzia Sądu Okręgowego we Włocławku Jolanta Eugenia Górska – Komisarz Wyborczy we Włocławku; województwo lubelskie 5) sędzia Sądu Rejonowego wBiałej Podlaskiej Waldemar Bańka – Komisarz Wyborczy wBiałej Podlaskiej, 6) sędzia Sądu Okręgowego wLublinie Piotr Sławomir Jakubiec – Komisarz Wyborczy wChełmie, 7) sędzia Sądu Okręgowego wZamościu Teresa Renata Bodys – Komisarz Wyborczy wZamościu; województwo lubuskie 8) sędzia Sądu Okręgowego wGorzowie Wielkopolskim Zbigniew Piątek – Komisarz Wyborczy wGorzowie Wielkopolskim;


1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr26, poz.134, Nr94, poz.550, Nr102, poz.588, Nr134, poz.777, Nr147, poz.881, Nr149, poz.889, Nr171, poz.1016 iNr217, poz.1281 orazz2012r. poz.849,951 i1529.

Monitor Polski województwo łódzkie 9) sędzia Sądu Okręgowego wPiotrkowie Trybunalskim Arkadiusz Zygmunt Lisiecki – Komisarz Wyborczy wPiotrkowie Trybunalskim, 10) sędzia Sądu Okręgowego wSieradzu Barbara Maria Bojakowska – Komisarz Wyborczy wSieradzu, 11) sędzia Sądu Okręgowego wŁodzi Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek – Komisarz Wyborczy wSkierniewicach; województwo małopolskie 12) sędzia Sądu Okręgowego wTarnowie Jacek Janusz Satko – Komisarz Wyborczy wTarnowie; województwo mazowieckie 13) sędzia Sądu Okręgowego wOstrołęce Marta Elżbieta Truszkowska – Komisarz Wyborczy wOstrołęce, sędzia Sądu Okręgowego wPłocku Małgorzata Michalska 14) – Komisarz Wyborczy wPłocku, 15) sędzia Sądu Okręgowego wSiedlcach Mirosław Onisko – Komisarz Wyborczy wSiedlcach; województwo opolskie 16) sędzia Sądu Okręgowego wOpolu Paweł Mehl – Komisarz Wyborczy wOpolu II; województwo podkarpackie 17) sędzia Sądu Okręgowego wKrośnie Arkadiusz Andrzej Trojanowski – Komisarz Wyborczy wKrośnie, 18) sędzia Sądu Okręgowego wPrzemyślu Marek Mieczysław Byliński – Komisarz Wyborczy wPrzemyślu; 19) sędzia Sądu Okręgowego wTarnobrzegu Katarzyna Lucyna Bryś-Dywan – Komisarz Wyborczy wTarnobrzegu; województwo podlaskie 20) sędzia Sądu Okręgowego wŁomży Jan Leszczewski – Komisarz Wyborczy wŁomży, 21) sędzia Sądu Okręgowego wSuwałkach Danuta Zdzisława Poniatowska – Komisarz Wyborczy wSuwałkach; województwo śląskie 22) sędzia Sądu Okręgowego wBielsku-Białej Elżbieta Libera-Niesporek – Komisarz Wyborczy wBielsku-Białej; województwo świętokrzyskie 23) sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wKielcach Artur Grzegorz Adamiec – Komisarz Wyborczy wKielcach II; –2– Poz. 722

Monitor Polski województwo warmińsko-mazurskie 24) sędzia Sądu Okręgowego wElblągu Krzysztof Tadeusz Nowaczyński – Komisarz Wyborczy wElblągu; województwo wielkopolskie 25) sędzia Sądu Okręgowego wKaliszu Wojciech Kazimierz Vogt – Komisarz Wyborczy wKaliszu, 26) sędzia Sądu Rejonowego wKoninie Karol Tomasz Skocki – Komisarz Wyborczy wKoninie, 27) sędzia Sądu Apelacyjnego wPoznaniu Przemysław Andrzej Strach – Komisarz Wyborczy wLesznie, 28) sędzia Sądu Okręgowego wPoznaniu Anna Elżbieta Kulczewska-Garcia – Komisarz Wyborczy wPile; województwo zachodniopomorskie sędzia Sądu Okręgowego wKoszalinie Marek Mazur 29) – Komisarz Wyborczy wKoszalinie. §2. Komisarze wyborczy, októrych mowa w§1 pkt1–7 oraz pkt9–29 są powołani na kadencję wlatach 2013–2018. §3. Komisarz wyborczy, októrym mowa w§1 pkt8, wzwiązku zart.166 §7 pkt4 Kodeksu wyborczego, jest powołany na okres do dnia 28 listopada 2016r. §4. Uchwała wchodzi wżycie zdniem podjęcia ipodlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski –3– Poz. 722

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 722 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1041 z 20132013-12-31

  Uchwała Nr 233 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1040 z 20132013-12-31

  Uchwała Nr 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1039 z 20132013-12-31

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1038 z 20132013-12-30

  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1037 z 20132013-12-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1036 z 20132013-12-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1035 z 20132013-12-30

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1034 z 20132013-12-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1033 z 20132013-12-27

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1032 z 20132013-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1031 z 20132013-12-20

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90 rocznicę jego śmierci

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1030 z 20132013-12-20

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 za I kwartał 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1029 z 20132013-12-19

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1028 z 20132013-12-19

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1027 z 20132013-12-19

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1026 z 20132013-12-18

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1025 z 20132013-12-17

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20132013-12-17

  Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20132013-12-16

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 6 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20132013-12-16

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20132013-12-16

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie

zamów dokument

Porady prawne

 • Limit stopy procentowej pożyczki w lombardzie

  Osoba fizyczna prowadzi lombard, która udziela pożyczek dla innych osób fizycznych pod zastaw rzeczy. Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące stopy procentowej udzielanych (...)

 • Podatek od ryczałtu dla prezesa zarządu

  Prezes zarządu spółki z o.o. (będący jednocześnie jednym ze wspólników) sprawuje swoją funkcję na podstawie powołania, za co nie otrzymuje wynagrodzenia. Chce jednak (...)

 • Wspólna kadencja członków zarządu spółki akcyjnej

  W trakcie trwania kadencji indywidualnej członków zarządu w spółce akcyjnej dokonana została zmiana statutu i wprowadzono kadencję wspólną zarządu. Nowy statut nie (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Wpis do KRS a niezmienny skład zarządu

  Czy w wypadku, gdy spółka powołuje na kolejną kadencję taki sam skład zarządu, niezbędne jest dołączenie do uchwały dotyczącej powołania zarządu składanej do (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 683

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013–2018

 • Monitor Polski 2013 poz. 527

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Radomiu na kadencję w latach 2013–2018

 • Monitor Polski 2013 poz. 12

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze na kadencję w latach 2013–2018

 • Monitor Polski 2013 poz. 526

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Łodzi na kadencję w latach 2013–2018

 • Monitor Polski 2010 nr 68 poz. 856

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.