Logowanie

Monitor Polski Poz. 753 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-09-19
Data wydania:2013-08-05
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 753 z 2013


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 września 2013 r. Poz. 753

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej zdnia 5 sierpnia 2013r. wsprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących wwyborach uzupełniających doSenatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych wdniu 21 kwietnia 2013r. Na podstawie art. 143 § 1 i2 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr21, poz.112, zpóźn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących wwyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych wdniu 21 kwietnia 2013r. iinformuje, że termin składania sprawozdań upłynął dnia 22 lipca 2013r. Obowiązek złożenia sprawozdań finansowych ciążył na 11komitetach wyborczych. Wustawowym terminie sprawozdania finansowe złożyło 11 komitetów wyborczych. Przedłożone sprawozdania stanowią załączniki nr1–11 do komunikatu, według załączonego wykazu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: wz. S. Kosmal


1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr26, poz.134, Nr94, poz.550, Nr102, poz.588, Nr134, poz.777, Nr147, poz.881, Nr149, poz.889, Nr171, poz.1016 iNr217, poz.1281 oraz z2012r. poz.849, 951 i1529.

Monitor Polski –2– Poz. 753

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej zdnia 5 sierpnia 2013r. (poz.753)

Wykaz załączników Komitety wyborcze partii politycznych: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

Komitety wyborcze wyborców: 8. 9. Komitet Wyborczy Wyborców Autonomia dla Ziemi Śląskiej Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Makosza

10. Komitet Wyborczy Wyborców Kochających Śląsk 11. Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Masłowskiego

Monitor Polski –3– Poz. 753

Załącznik nr 1

Monitor Polski –4– Poz. 753

Monitor Polski –5– Poz. 753

Monitor Polski –6– Poz. 753

Monitor Polski –7– Poz. 753

Załącznik nr 2

Monitor Polski –8– Poz. 753

Monitor Polski –9– Poz. 753

Monitor Polski – 10 – Poz. 753

Monitor Polski – 11 – Poz. 753

Załącznik nr 3

Monitor Polski – 12 – Poz. 753

Monitor Polski – 13 – Poz. 753

Monitor Polski – 14 – Poz. 753

Monitor Polski – 15 – Poz. 753

Załącznik nr 4

Monitor Polski – 16 – Poz. 753

Monitor Polski – 17 – Poz. 753

Monitor Polski – 18 – Poz. 753

Monitor Polski – 19 – Poz. 753

Załącznik nr 5

Monitor Polski – 20 – Poz. 753

Monitor Polski – 21 – Poz. 753

Monitor Polski – 22 – Poz. 753

Monitor Polski – 23 – Poz. 753

Załącznik nr 6

Monitor Polski – 24 – Poz. 753

Monitor Polski – 25 – Poz. 753

Monitor Polski – 26 – Poz. 753

Monitor Polski – 27 – Poz. 753

Załącznik nr 7

Monitor Polski – 28 – Poz. 753

Monitor Polski – 29 – Poz. 753

Monitor Polski – 30 – Poz. 753

Monitor Polski – 31 – Poz. 753

Załącznik nr 8

Monitor Polski – 32 – Poz. 753

Monitor Polski – 33 – Poz. 753

Monitor Polski – 34 – Poz. 753

Monitor Polski – 35 – Poz. 753

Załącznik nr 9

Monitor Polski – 36 – Poz. 753

Monitor Polski – 37 – Poz. 753

Monitor Polski – 38 – Poz. 753

Monitor Polski – 39 – Poz. 753

Załącznik nr 10

Monitor Polski – 40 – Poz. 753

Monitor Polski – 41 – Poz. 753

Monitor Polski – 42 – Poz. 753

Monitor Polski – 43 – Poz. 753

Załącznik nr 11

Monitor Polski – 44 – Poz. 753

Monitor Polski – 45 – Poz. 753

Monitor Polski – 46 – Poz. 753

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 753 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1041 z 20132013-12-31

  Uchwała Nr 233 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1040 z 20132013-12-31

  Uchwała Nr 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1039 z 20132013-12-31

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1038 z 20132013-12-30

  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1037 z 20132013-12-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1036 z 20132013-12-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1035 z 20132013-12-30

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1034 z 20132013-12-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1033 z 20132013-12-27

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1032 z 20132013-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1031 z 20132013-12-20

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90 rocznicę jego śmierci

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1030 z 20132013-12-20

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 za I kwartał 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1029 z 20132013-12-19

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1028 z 20132013-12-19

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1027 z 20132013-12-19

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1026 z 20132013-12-18

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1025 z 20132013-12-17

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20132013-12-17

  Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20132013-12-16

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 6 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20132013-12-16

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20132013-12-16

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie

zamów dokument

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Częstotliwość badań sprawozdań finansowych

  Jak często należy przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie spełniającej kryteriów określonych w art. 64 ust. (...)

 • Rewident a bilans spółki cywilnej

  Czy biegły rewident, który musi zbadać bilans spółki cywilnej, przekształcanej w spółkę z o.o. musi być rewidentem z listy biegłych sądowych?

 • Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

  Czym różnią się wybory samorządowe od wyborów do sejmu i senatu?

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 61 poz. 588

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2011 r. o przyjętych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r. w województwie wielkopolskim, w okręgu wyborczym nr 37

 • Monitor Polski 2010 nr 98 poz. 1155

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 grudnia 2010 r. o przyjętych sprawo-zdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w okręgach wyborczych nr 15, 21 i 30

 • Monitor Polski 2008 nr 90 poz. 784

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 listopada 2008 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w okręgu wyborczym nr 21

 • Monitor Polski 2008 nr 70 poz. 633

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2008 r. w sprawie rozwiązania okręgowej i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r.

 • Monitor Polski 2001 nr 27 poz. 445

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.