Logowanie

Monitor Polski Poz. 893 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-11-15
Data wydania:2013-10-08
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 893 z 2013


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 listopada 2013 r. Poz. 893

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

1) zdnia 8 października 2013r. wsprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska Na podstawie art.33 ust. 1d ustawy zdnia 8 sierpnia 1996r. oRadzie Ministrów (Dz.U. z2012r. poz.392) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska, stanowiący załącznik do obwieszczenia.2) Minister Środowiska: M. Korolec


1)

2)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U. Nr248, poz.1493 iNr284, poz.1671). Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Środowiska zdnia 7 października 2011r. wsprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska (M.P. Nr96, poz.974).

Załącznik do obwieszczenia Ministra Środowiska zdnia 8 października 2013r. (poz.893)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA A. Instytuty badawcze: 1) Instytut Badawczy Leśnictwa wSękocinie Starym; 2) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych wKatowicach; 3) Instytut Meteorologii iGospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wWarszawie; 4) Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy wWarszawie; 5) Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy wWarszawie. B. Parki Narodowe: 1) Babiogórski Park Narodowy zsiedzibą wZawoi; 2) Białowieski Park Narodowy zsiedzibą wBiałowieży; 3) Biebrzański Park Narodowy zsiedzibą wOsowcu-Twierdzy; 4) Bieszczadzki Park Narodowy zsiedzibą wUstrzykach Górnych; 5) Drawieński Park Narodowy zsiedzibą wDrawnie; 6) Gorczański Park Narodowy zsiedzibą wPorębie Wielkiej;

Monitor Polski –2– Poz. 893

7) Kampinoski Park Narodowy zsiedzibą wIzabelinie; 8) Karkonoski Park Narodowy zsiedzibą wJeleniej Górze; 9) Magurski Park Narodowy zsiedzibą wKrempnej; 10) Narwiański Park Narodowy zsiedzibą wKurowie; 11) Ojcowski Park Narodowy zsiedzibą wOjcowie; 12) Park Narodowy „Bory Tucholskie” zsiedzibą wCharzykowach; 13) Park Narodowy Gór Stołowych zsiedzibą wKudowie-Zdroju; 14) Park Narodowy „Ujście Warty” zsiedzibą wChyrzynie; 15) Pieniński Park Narodowy zsiedzibą wKrościenku nad Dunajcem; 16) Poleski Park Narodowy zsiedzibą wUrszulinie; 17) Roztoczański Park Narodowy zsiedzibą wZwierzyńcu; 18) Słowiński Park Narodowy zsiedzibą wSmołdzinie; 19) Świętokrzyski Park Narodowy zsiedzibą wBodzentynie; 20) Tatrzański Park Narodowy zsiedzibą wZakopanem; 21) Wielkopolski Park Narodowy zsiedzibą wJeziorach; 22) Wigierski Park Narodowy zsiedzibą wKrzywem; 23) Woliński Park Narodowy zsiedzibą wMiędzyzdrojach. C. Szkoły leśne: 1) Technikum Leśne wBiałowieży; 2) Zespół Szkół Leśnych wBiłgoraju; 3) Zespół Szkół Leśnych iEkologicznych im. Stanisława Morawskiego wBrynku; 4) Zespół Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski wGoraju; 5) Zespół Szkół Leśnych wLesku; 6) Technikum Leśne wMiliczu; 7) Zespół Szkół Leśnych wRogozińcu; 8) Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego wStarościnie; 9) Technikum Leśne wTucholi im. Adama Loreta; 10) Technikum Leśne wWarcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego; 11) Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga wZagnańsku. D. Pozostałe jednostki organizacyjne: 1) Biuro Nasiennictwa Leśnego wWarszawie; 2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej wWarszawie; 3) Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” wWarszawie.

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 893 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1041 z 20132013-12-31

  Uchwała Nr 233 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1040 z 20132013-12-31

  Uchwała Nr 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1039 z 20132013-12-31

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1038 z 20132013-12-30

  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1037 z 20132013-12-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1036 z 20132013-12-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1035 z 20132013-12-30

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1034 z 20132013-12-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1033 z 20132013-12-27

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1032 z 20132013-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1031 z 20132013-12-20

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90 rocznicę jego śmierci

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1030 z 20132013-12-20

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 za I kwartał 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1029 z 20132013-12-19

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1028 z 20132013-12-19

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1027 z 20132013-12-19

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1026 z 20132013-12-18

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1025 z 20132013-12-17

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20132013-12-17

  Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20132013-12-16

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 6 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20132013-12-16

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20132013-12-16

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 24 poz. 405

  Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Nauki.

 • Monitor Polski 2002 nr 28 poz. 459

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.

 • Monitor Polski 2013 poz. 958

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 567

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2002 nr 26 poz. 437

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.