Logowanie

Projekty Uchwał

21.5.2010

Komisyjny projekt uchwały w sprawie przywrócenia Krzyża Niepodległości i ustanowienia Krzyża Wolności i Solidarności

Druk nr 3133

Warszawa, 20 maja 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych ASW-021-1-2010

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wnosi projekt uchwały:

-

w sprawie przywrócenia Krzyża Niepodległości i ustanowienia Krzyża Wolności i Solidarności.

Do reprezentowania Komisji w pracach nad projektem uchwały została upoważniona poseł Małgorzata Sadurska .


Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (-) Marek Biernacki

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia ????. ?. 2010 r. w sprawie przywrócenia Krzyża Niepodległości i ustanowienia Krzyża Wolności i Solidarności.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje dziś decyzje, na które przez dziesięciolecia bezskutecznie oczekiwali Polacy. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia uhonorować bohaterów trwającej pół wieku walki o odzyskanie niepodległości i suwerenności Państwa Polskiego, dając zarazem świadectwo dla przyszłych pokoleń, że ludzie, którzy dla ratowania Polski gotowi byli z własnej woli ryzykować utratę życia, zdrowia i wolności, nigdy przez Ojczyznę zapomniani nie będą. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przywracając Krzyż Niepodległości, składa hołd weteranom okresu zbrojnej walki o niepodległość Ojczyzny. W dziś stanowionej formie niech niesie on w przyszłość przesłanie, że choć nie każdy, kto ponad miarę obowiązku decyduje się bronić Ojczyzny, w trakcie tej służby dokonuje czynów niezwykłych i bohaterskich, to bohaterstwem jest sam fakt dobrowolnego narażania życia w Jej obronie. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia również, wzorowany na Krzyżu Niepodległości, Krzyż Wolności i Solidarności, celem odznaczenia tych wszystkich, którzy w latach 1956-1989, zagrożeni bezpośrednimi represjami, zasłużyli się czynnie dla odzyskania pełnej niepodległości i suwerenności Polski oraz dla obrony praw człowieka i obywatela w Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej. Ustanowienie tego odznaczenia przed nadchodzącą 30 rocznicą powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ?Solidarność" jest hołdem oddanym szczególnej roli, jaką w tej walce odegrała ?Solidarność?. Zebrani na tej Sali przedstawiciele Narodu, w pełni świadomi długu wdzięczności, jaki Państwo Polskie ma do spłacenia swoim najlepszym córkom i synom, w poczuciu o wiele lat spóźnionego obowiązku, chylą głowy przed ich ofiarnością. Niech grono kawalerów stanowionych dziś odznaczeń będzie niekwestionowaną, patriotyczną elitą naszego społeczeństwa i wzorcem dla kolejnych pokoleń Polaków.

Uzasadnienie Projekt Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przywrócenia

Krzyża Niepodległości i ustanowienia Krzyża Wolności i Solidarności stanowi preambułę do ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach przywracającej Krzyż Niepodległości oraz ustanawiającej Krzyż Wolności i Solidarności. W ten oto sposób Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pragnie oddać hołd tym wszystkim, którzy walczyli o niepodległą i suwerenną Polskę, o poszanowanie godności człowieka i o obronę jego praw. Takie uhonorowanie bohaterów jest świadectwem dla kolejnych pokoleń, że poświęcenie osób, które nie wahały się w imię wolności Ojczyzny zaryzykować własne życie, zdrowie, wolność, nie jest i nie będzie zapominane.

pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.