Logowanie

Projekty Uchwał

6.5.2009

Poselski projekt rezolucji w sprawie budżetu państwa na rok 2009

Druk nr 1952

Warszawa, 6 maja 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie składają projekt rezolucji:

- w sprawie budżetu państwa na rok 2009.

Na podstawie art. 34 ust. 1 regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem rezolucji upoważniamy Panią poseł Aleksandrę Natalli-Świat. (-) Waldemar Andzel; (-) Marek Ast; (-) Zbigniew Babalski; (-) Barbara Bartuś; (-) Aleksander Chłopek; (-) Piotr Cybulski; (-) Witold Czarnecki; (-) Edward Czesak; (-) Lena Dąbkowska-Cichocka; (-) Andrzej Mikołaj Dera; (-) Jacek Falfus; (-) Grażyna Gęsicka; (-) Artur Górski; (-) Grzegorz Janik; (-) Beata Kempa; (-) Sławomir Kłosowski; (-) Robert Kołakowski; (-) Wojciech Kossakowski; (-) Zbigniew Kozak; (-) Elżbieta Kruk; (-) Krzysztof Maciejewski; (-) Barbara Marianowska; (-) Mirosława Masłowska; (-) Marek Matuszewski; (-) Kazimierz Matuszny; (-) Krzysztof Michałkiewicz; (-) Kazimierz Moskal; (-) Maria Nowak; (-) Anna Paluch; (-) Marek Polak; (-) Józef Rojek; (-) Małgorzata Sadurska; (-) Edward Siarka; (-) Krzysztof Sońta; (-) Piotr Stanke; (-) Krzysztof Tchórzewski; (-) Robert Telus; (-) Waldemar Wrona; (-) Jarosław Zieliński; (-) Maria Zuba; (-) Wojciech Żukowski.


Projekt

Rezolucja SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia ? maja 2009 r. w sprawie budżetu państwa na rok 2009

Sejm RP apeluje do Rady Ministrów o przedłożenie Sejmowi nowelizacji budżetu państwa do 31 maja 2009 oraz przedstawienie aktualnej informacji dotyczącej stanu finansów publicznych, dochodów i wydatków państwa na koniec kwietnia 2009, prognozowanego poziomu deficytu oraz bezrobocia na koniec 2009 roku. Sejm wyraża zaniepokojenie bezczynnością Rady Ministrów i brakiem reakcji na niepokojące sygnały dotyczące gospodarki kraju.

Uzasadnienie Ustawa budżetowa na rok 2009 została oparta o założenie wzrostu produktu krajowego brutto o 3,7%. 25 marca 2009, Ministerstwo Finansów przedstawiło harmonogram realizacji budżetu w oparciu o założenie, że PKB wzrośnie o 1,7%. Dokument ten zawierał pozaprawną kategorię ?ograniczenia? o wartości 17,2 mld zł, nie przewidzianą ustawą o finansach publicznych, dochody i wydatki państwa obniżono o tą kwotę. Art 129 tejże ustawy reguluje zawartość harmonogramu realizacji budżetu państwa, nie przewidując kategorii ?ograniczenia? . Jednak do dnia dzisiejszego rząd nie przedstawił projektu nowelizacji budżetu, w efekcie ministerstwo finansów stworzyło sytuację w której gospodarka finansami państwa jest prowadzona w oparciu o komunikat prasowy, nie obowiązującą ustawę budżetową. Od tego czasu instytucje zagraniczne przedstawiły własne prognozy rozwoju gospodarczego Polski na rok 2009, znacznie różniące się od rządowych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje zmniejszenie się polskiego PKB o 0,7% zaś Komisja Europejska o 1,4%. Nawet przy założeniu, że należy przede wszystkim zachować spokój, dalsze wstrzymywanie nowelizacji budżetu zagraża ciągłości wykonywania zadań przez administrację rządową samorządową, oraz tworzy warunki do negatywnej reakcji rynków finansowych podyktowanej przyczynami psychologicznymi. W efekcie, rezultaty dla gospodarki będą bardziej poważne, niż gdyby reakcja nastąpiła na czas.

pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.