Logowanie

Projekty Uchwał

25.9.2009

Poselski projekt rezolucji w sprawie Narodowego Programu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010-2020

Druk nr 2391

Warszawa, 24 września 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 69 ust. 1 w związku z art. 33 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt rezolucji:

- w sprawie Narodowego Programu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010-2020.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem rezolucji upoważniamy pana posła Wiesława Szczepańskiego.


(-) Romuald Ajchler; (-) Anna Bańkowska; (-) Anita Błochowiak; (-) Tomasz Garbowski; (-) Izabela Jaruga-Nowacka; (-) Witold Klepacz; (-) Jan Kochanowski; (-) Sławomir Kopyciński; (-) Janusz Krasoń; (-) Henryk Milcarz; (-) Tadeusz Motowidło; (-) Artur Ostrowski; (-) Sylwester Pawłowski; (-) Stanisław Rydzoń; (-) Wiesław Andrzej Szczepański; (-) Tadeusz Tomaszewski; (-) Stanisław Wziątek.

Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia ??..

w sprawie Narodowego Programu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010 - 2020

Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie we wszystkich wskaźnikach statystycznych dotyczących budownictwa mieszkaniowego. Doświadczenia krajów europejskich potwierdzają, że nie ma możliwości rozwiązania podstawowych problemów mieszkaniowych bez długofalowego, skoordynowanego wysiłku całych gospodarek i zdyscyplinowania działań poszczególnych resortów gospodarczych na rzecz mieszkalnictwa. Wieloletnie programy mieszkaniowe w randze ustaw pozwoliły na skokowe przyspieszenie w budownictwie mieszkaniowym (Niemcy, Francja, Hiszpania, Szwecja). W Polsce od kilku lat nie ma żadnej polityki mieszkaniowej. Około 1,5 mln samodzielnych gospodarstw domowych nie posiada odrębnych mieszkań. Pomimo szumnych zapowiedzi kolejnych rządów, zmniejszają się, a nie rosną zasoby mieszkań komunalnych i socjalnych. Zanotowany w 2008 r. wzrost ilości oddanych do użytku mieszkań dotyczył głównie budownictwa realizowanego w systemie deweloperskim w kilku najbogatszych aglomeracjach. Jednakże, w tym samym czasie o 20% spadła ilość oddanych do użytku mieszkań komunalnych, socjalnych i spółdzielczych. Za osiem miesięcy 2009 r. ilość noworozpoczynanych mieszkań spadła w porównaniu do roku ubiegłego o 25%, a wydanych pozwoleń na budowę o 24%. Winą za ten stan rzeczy tylko w części można obciążać kryzys gospodarczy. Najwyższa Izba Kontroli w niedawnych ustaleniach pokontrolnych jako przyczynę tej sytuacji wskazywała m.in. na brak ?.długookresowego programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego?. W tym samym dokumencie NIK stwierdził ?.poprawa sytuacji mieszkaniowej nie jest możliwa bez wdrożenia kompleksowej polityki mieszkaniowej?. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w pełni popiera ten pogląd. W Polsce wielokrotnie rozpoczynano prace nad przygotowaniem ustawy w tej sprawie lecz z różnych przyczyn nigdy ich nie ukończono. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej widzi konieczność opracowania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i przedłożenia Sejmowi w terminie do 31 grudnia 2009 r. Narodowego Programu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010 - 2020.

pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.